december 2013

Vystúpenie detí v kostole

Naši najmenší farníci si nacvičili pod vedením animátoriek Mišky a Majky program, s ktorým vystúpili po sv. omši 29.12.2013 na Sviatok Svätej Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa.

Farské oznamy v týždni od 30. decembra 2013 do 5. januára 2014

Sviatok Svätej Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

 

Dobrá novina 2013

Na Slávnosť Narodenia Pána v stredu 25. decembra popoludní navštevovali koledníci
domácnosti našej farnosti, aby zvestovali Dobrú novinu.

Výťažok zbierky Dobrej noviny je určený na pomoc ľuďom v Afrike.

Vianočná výzdoba 2013

Vianočná výzdoba v Kostole Božieho milosrdenstva v Teranoch.