Farské oznamy v týždni od 10. septembra do 16. septembra 2012

Dvadsiata tretia  nedeľa v cezročnom období

Terany

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Po

10.09.

 

18.00

+rodičia Budzinákoví a brat

St

12.09.

Najsvätejšieho mena Panny Márie, ľubovoľná spomienka

18.00

+rodičia Teťákoví a synovia Ľudovít a Ján

Št

13.09.

Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

18.00

Za pútnikov na farskej púti do Krakova a za ich rodiny

Pi

14.09.

Povýšenie sv. Kríža, sviatok

18.00

+rodičia Katarína a Štefan

So

15.09.

SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA, slávnosť

10.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Mariannu

Ne

16.09.

Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období

10.30

+manžel Juraj, 10. výr.

 

Šipice

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Ut

11.09.

 

16.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Bystríka a Máriu

Št

13.09.

Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

16.30

+starí rodičia Štefan a Žofia Belanoví a ich synovia a dcéry

So

15.09.

SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA, slávnosť

09.00

+matka Marta Merková

Ne

16.09.

Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období

09.00

Za veriacich

 

·         V sobotu máme slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Sv. omše budú ako v nedeľu.

·         Prosím, aby záujemcovia o našu farskú púť do Krakova v sobotu 22. septembra, priniesli do budúcej nedele 20,-€ spolu s údajmi, kvôli poisteniu: meno, priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu resp. pasu a adresa.

·         Od štvrtku 13. septembra do piatku 21. septembra budeme v kostole v Teranoch sláviť deviatnik k sv. sestre Faustíne, ktorým sa budeme pripravovať na púť  a privítanie jej relikvie v našej farnosti. Deviatnik bude prebiehať počas adorácie Najsvätejšej sviatosti Oltárnej po sv. omši.

 

Marek Hraňo

farský administrátor