Farské oznamy v týždni od 15. októbra do 21. októbra 2018

Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období

 

Terany

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Po

15.10.

Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

16.30

+Michal, Mária a Ladislav

St

17.10.

Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka

16.30

Za šťastný pôrod

Pi

19.10.

 

16.30

+rodina Priškinová

So

20.10.

 

 

Sv. omša nebude

Ne

21.10.

Sv. Lukáša, evanjelistu, slávnosť

10.30

Za veriacich farnosti

 

Šipice

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Ut

16.10.

 

16.30

+Ondrej Gnébus a rodina

Št

18.10.

Sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok

16.30

+Alexander Bartoš

Ne

21.10.

Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období

09.00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Jána pri životnom jubileu

 

·         Na budúcu nedeľu bude zbierka na misie.

·         Vo štvrtok 18. októbra o 9.00 hodine na celom svete deti všetkých vekových skupín prerušia svoj vlastný program, aby sa spojili v modlitbe svätého ruženca. Túto akciu už roky organizuje celosvetová katolícka nadácia „Kirche in Not“, ktorá aj tentoraz vyzýva k účasti. Zapojenie sa do akcie veľmi odporúča aj náš biskupský úrad. Akcia detského ruženca sa začala v roku 2005 vo Venezuele a už sa rozšírila do celého sveta. Zakladatelia a iniciátori dôverujú výroku sv. Pátra Pia: „Keď sa milión detí pomodlí ruženec, svet sa zmení.“

·         V piatok bude vo fare o 17.30 hod. stretnutie pastoračnej a ekonomickej rady. Srdečne pozývam jej členov na toto stretnutie.

·         Na budúcu nedeľu slávime v kostole Teranoch o 10.30 hod. tradičnú hodovú slávnosť sv. evanjelistu Lukáša.

·         Mesiac október je tradične vnímaný ako mesiac posvätného ruženca. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa ho modlia v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Pozývam vás na spoločnú modlitbu posvätného ruženca v kostoloch i v rodinách.

·         Naša farnosť sa opäť zapojí do kampane Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje pro-life organizácia Fórum života s podporou a požehnaním biskupov Slovenska. V našich kostoloch si môžete zakúpiť originálnu sviečku s logom kampane a tým podporiť aktivity zamerané na ochranu života od počatia, podporu ľudskej dôstojnosti a rodiny. Viac informácií o kampani nájdete na stránke www.sviecka.forumzivota.skĎakujeme!

·         V rámci duchovnej prípravy na 10. výročie vzniku našej farnosti putuje po rodinách obraz Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej. V každej rodine, ktorá bude chcieť tento obraz prijať, zostane deväť dní, počas ktorých sa môžete pomodliť deviatnik.

·         Na prvú adventnú nedeľu 2. decembra prisľúbil otec biskup Mons. Marián Chovanec účasť na oslavách desiateho výročia farnosti.

Marek Hraňo

farský administrátor