Farské oznamy v týždni od 17. septembra do 23. septembra 2012

Dvadsiata štvrtá  nedeľa v cezročnom období

Terany

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Po

17.09.

 

18.00

+rodičia Juraj a Mária a ich rodičia

Ut

18.09.

 

18.00

Za uzdravenie a Božiu pomoc pre Jarku

St

19.09.

Poďakovanie za úrodu

18.00

+Mária Drábová a jej rodičia

Št

20.09.

Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov,spomienka

18.00

Na úmysel celebranta

Pi

21.09.

Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu,sviatok

18.00

Za zdravie a Božiu pomoc pre živú rodinu

So

22.09.

V Krakove-Lagiewnikoch

11.00

Za pútnikov na farskej púti

Ne

23.09.

Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období

10.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Štefana pri životnom jubileu 70 rokov

Šipice

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Ut

18.09.

 

16.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Dobrušku a Gorazda

Št

20.09.

Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov,spomienka

16.30

+manžel Jozef Bakajsa

Ne

23.09.

Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období

09.00

Za veriacich

 

·         Na budúcu nedeľu bude mesačná zbierka pre potreby farnosti.

·         Do konca septembra mi prosím nahláste deti, ktoré chcú ísť v tomto školskom roku na prvé sv. prijímanie v našej farnosti.

·         V piatok bude o 17.00 hod. stretnutie birmovancov v kostole v Teranoch.

·         Prosím, aby záujemcovia o našu farskú púť do Krakova dňa 22. septembra, priniesli dnes 20,-€. Odchod autobusu je o 04.00 hod. z Dudiniec. Predpokladaný návrat domov je cca. o 22.00 hod. Treba si so sebou vziať doklad totožnosti, stravu a pitie na celý deň.

·         V tomto týždni sú jesenné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je len jeden deň. Obsah jesenných kántrových dní je poďakovanie za úrodu. Sv. omšu s týmto formulárom budeme sláviť v stredu v kostole v Teranoch.

·         Do piatku 21. septembra slávime v kostole v Teranoch deviatnik k sv. sestre Faustíne, ktorým sa pripravujeme na púť  a privítanie jej relikvie v našej farnosti. Deviatnik prebieha počas adorácie Najsvätejšej sviatosti Oltárnej po sv. omši.

·         Na budúcu nedeľu bude v Teranoch pri sv. omši o 10.30 slávnostné prinesenie relikvie sv. sestry Faustíny, apoštolky Božieho milosrdenstva, do nášho chrámu. Tu bude možnosť uctiť si tieto pozostatky vystavené k verejnej úcte po sv. omši. Srdečne vás všetkých pozývam na túto slávnosť.

Marek Hraňo

farský administrátor