Farské oznamy v týždni od 3. septembra do 9. septembra 2012

Dvadsiata druhá  nedeľa v cezročnom období

Terany

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Po

03.09.

Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka

18.00

+rodičia Kollároví

St

05.09.

 

18.00

Za zdravie a Božiu pomoc pre synovcov a netere a ich deti

Pi

07.09.

Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov, spomienka

15.30

Adorácia Najsvätejšej Sviatosti

18.00

+Emíla

So

08.09.

Narodenie Panny Márie, sviatok

08.00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Grolmusovú

Ne

09.09.

Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období

10.30

Za veriacich

 

Šipice

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Ut

04.09.

 

16.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Jána a  Janu

Št

06.09.

 

16.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre syna Miroslava

Pi

07.09.

NARODENIE PANNY MÁRIE,vigília slávnosti

16.15

Za zdravie a Božiu pomoc pre bohuznámu rodinu

Ne

09.09.

NARODENIE PANNY MÁRIE,slávnosť

09.00

+rodina Výbochová a za zdravie a Božiu pomoc pre živých

 

·         Dnes bude v kostole v Teranoch o 15.00 hod. vyložená Sviatosť Oltárna na pobožnosť na prvú nedeľu v mesiaci spojenú s korunkou k Božiemu milosrdenstvu.

·         Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Možnosť sv. spovede je pred každou sv. omšou počas týždňa. Na prvý piatok o 15.30 bude vyložená Sviatosť Oltárna na poklonu v kostole v Teranoch. O 17.45 bude ukončenie adorácie s požehnaním a potom sv. omša.

·         V piatok bude po sv. omši cca. o 18.30 stretnutie birmovancov v kostole v Teranoch.

·         Nasledujúcu nedeľu 9. septembra bude v Šipiciach slávnostná sv. omša z príležitosti titulu kostola Narodenia Panny Márie. Celebrantom a slávnostným kazateľom tejto hodovej sv. omše bude novokňaz d. p. Peter Lupták, kaplán vo Zvolene.

·         Dňa 22. septembra sa uskutoční naša farská púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, počas ktorej si počas sv. omše o 11.00 hod. prevezmeme od sestier Kongregácie Matky Božieho milosrdenstva relikviu sv. sestry Faustýny. Cena autobusu bude 20,-€ na osobu, ktoré budeme musieť vyzbierať vopred, preto vás prosím, aby ste mi začali nosiť peniaze za púť spolu s údajmi, kvôli poisteniu: meno, priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu resp. pasu a adresa.

·         Ponuka z biskupského úradu v Banskej Bystrici o duchovné cvičenia pre dospelých laikov. Miesto konania na Zorničke v Donovaloch. Termíny sú dva: prvý 14.10. nedeľa večer – 17.10. streda obed, druhý 17.10. streda večer – 20.10. sobota obed. Cena: 23 eur na deň aj so stravou. Spolu 69 eur. Keby sa na termín prihlásilo viac ako 25 ľudí, cena by klesla na 20 eur na deň. Spolu 60 eur. Exercitátor: Marián Bublinec. Téma duchovných cvičení: Pane, nauč nás modliť sa. (Úvahy o modlitbe z pohľadu Benedikta XVI.) Prihlásiť sa môžete na adrese: sekretar.bb@rcc.sk , prípadne na tel. č. 048/4720 801.

Marek Hraňo

farský administrátor