Farské oznamy v týždni od 30. apríla do 6. mája 2018

Piata veľkonočná nedeľa

 

Terany

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Po

30.04.

 

18.00

+brat Milan

Ut

01.05.

Sv. Jozefa, robotníka, ľubovoľná spomienka

18.00

+Marta, súrodenci Anna, Karol, Magda,  rodičia a Božiu pomoc pre živú rodinu

St

02.05.

Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi,spomienka

18.00

Za zdravie a dary Ducha Svätého pre Jozefa, Emíliu a členov rodiny

Pi

04.05.

 

18.00

+Paulína Bátovská

So

05.05.

 

09.00

+Janka a Danka

Ne

06.05.

Šiesta veľkonočná nedeľa

10.30

+Gabriela Mistríková

 

Šipice

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Ut

01.05.

Sv. Jozefa, robotníka, ľubovoľná spomienka

 

Sv. omša nebude

Št

03.05.

Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok

16.30

+Ján a Marta Krajčíkoví

Ne

06.05.

Šiesta veľkonočná nedeľa

09.00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Petra pri životnom jubileu 40 rokov

 

 

·         Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem pred sv. omšami počas týždňa. V kostole v Teranoch bude sv. omša v piatok o 18.00 hod. spojená s prvopiatkovou pobožnosťou.

·         V piatok po sv. omši budú mať prvoprijímajúce deti krátky nácvik.

·         V rámci duchovnej prípravy na 10. výročie vzniku našej farnosti putuje po rodinách obraz Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej. V každej rodine, ktorá bude chcieť tento obraz prijať, zostane deväť dní, počas ktorých sa môžete pomodliť deviatnik.

 

 

 

Marek Hraňo

farský administrátor