Farské oznamy v týždni od 7. mája do 13. mája 2012

Piata veľkonočná nedeľa

 

Terany

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Po

07.05.

 

16.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Juraja a jeho rodinu

St

09.05.

 

 

Sv. omša nebude

Pi

11.05.

 

16.30

Na úmysel ordinára

So

12.05.

 

08.00

Za zdravie a Božiu pomoc pre diakona Ivana

Ne

13.05.

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

10.30

+Mária Ozangová, 1. výr. a manžel Ján

 

Šipice

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Ut

08.05.

 

16.00

+Mária Neslušanová

Št

10.05.

 

16.30

+Jozef Chudý, 1. výr.

Ne

13.05.

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

09.00

Za veriacich

 

  • Dnes popoludní bude v kostole v Teranoch o 15.00 hod. vyložená sviatosť Oltárna na pobožnosť na prvú nedeľu v mesiaci spojenú s korunkou k Božiemu milosrdenstvu.
  • V stredu budú spoločné kňazské rekolekcie kňazov banskobystrického biskupstva v Kňazskom seminári v Badíne.
  • V piatok bude po sv. omši o 17.30 stretnutie detí vo fare.
  • Počas mariánskeho mesiaca mája sa spoločne modlievame loretánske litánie 10 minút pred začatím každej sv. omše.
  • Na Siedmu veľkonočnú nedeľu 20. mája bude v kostole v Šipiciach na sv. omši o 9.00 hod. slávnosť prvého svätého prijímania.
  • Namiesto Anjel Pána sa po celé Veľkonočné obdobie modlíme Raduj sa nebies Kráľovná.

Marek Hraňo

farský administrátor