Poďakovanie pri príležitosti životného jubilea

Náš Pán rozoslal medzi ľudí anjelov a jedného krásneho a šľachetného poslal aj k nám, veriacim z farnosti Terany. Už skoro rok tu pôsobí a obohacuje nás svojou vierou, ľudomilnosťou a húževnatosťou.

Prajeme a vyprosujeme mu hlavne zdravie a fyzické, ale aj duševné sily, ochranu Panny Márie a Dary Ducha Svätého, nech mu je Pán na pomoci pri dokončení a posvätení nového kostola v Teranoch a pri ďalšej pastoračnej činnosti.

Ďakujeme, že ste s nami, Otec Marek!!

 

 

veriaci