Veľká noc 2020

lovenskí biskupi rozhodli, že vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a trvanie opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej správy, zostáva v platnosti aj rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb, a to až do odvolania. Preto treba rešpektovať doteraz vydané inštrukcie a riadiť sa pokynmi jednotlivých biskupských úradov.


 
lovenskí biskupi rozhodli, že vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a trvanie opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej správy, zostáva v platnosti aj rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb, a to až do odvolania. Preto treba rešpektovať doteraz vydané inštrukcie a riadiť sa pokynmi jednotlivých biskupských úradov.


 

Drahí, bratia a sestry,

tento rok prežívam desiatu Veľkú noc vo farnosti Terany. Je to pre mňa také malé jubileum v pätnástom roku kňazstva. Keďže ju nemôžeme osláviť ako spoločenstvo v chráme, chcem sa s vami spojiť aspoň duchovne.

Sme v úplne novej, nepoznanej situácii a ani tí najstarší z nás si nepamätajú takúto Veľkú noc a myslím, že ani takúto situáciu. Tí najstarší si pamätajú hrôzy vojny. Teraz vedieme vojnu nie proti človeku, ale proti ľudskému oku neviditeľnému vírusu. Vedieme však vojnu aj proti mocnostiam temnosti, voči ľudskej nevšímavosti, ľahostajnosti či iným slabostiam, ktoré môžeme často viac cítiť duchovne ako fyzicky. Kristus je však víťaz, ktorý zvíťazil nad smrťou a zlobou sveta a spolu s ním môžeme zvíťaziť aj my všetci.Všetci sme pozvaní, aby sme robili pokánie ľútosťou nad hriechmi s odhodlaním napraviť čo sa dá a zmeniť svoj život k lepšiemu. Sme pozvaní svoju vieru viac žiť a posilňovať vo svojich rodinách.

Prajem vám mnoho milosti od Zmŕtvychvstalého a mnoho odvahy, aby sme sa nedali znechutiť, ale aby sme aj v tomto období neľahkej skúšky dokázali vytrvať v pravej viere, v pevnej nádeji a v činorodej láske.

otec Marek

PS1: Kristov hrob je naozaj prázdny..:

PS2: Bol to pre mňa jeden z najbhlbších duchovných zážitkov. Myslel som na tomto mieste na vás, svojich farníkov a priateľov :)