Záznam zo slávnostnej sv. omše na Božie milosrdenstvo