Farské oznamy v týždni od 1. novembra do 7. novembra 2010

31. nedeľa v cezročnom období

Terany

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Po

01.11.

VŠETKÝCH SVÄTÝCH, slávnosť

10.30

Za veriacich

Ut

02.11.

Spomienka na všetkých verných zosnulých

17.30

Za všetkých zosnulých

St

03.11.

 

13.00

DD

Za zosnulých v domove dôchodcov v uplynulom roku

17.00

+biskupov a presbyterov diecézy

Pi

05.11.

 

17.30

+rodičia Mária a Juraj a rodičia z oboch strán

So

06.11.

 

08.00

+Štefan Melich a jeho rodičia

Ne

07.11.

32. nedeľa v cezročnom období

10.30

+Mária a Oskar Sloboda

Šipice

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Po

01.11.

VŠETKÝCH SVÄTÝCH, slávnosť

09.00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Helenu

Ut

02.11.

Spomienka na všetkých verných zosnulých

16.15

+manžel a rodičia Štefan a Helena

Št

04.11.

Sv. Karola Boromeo, biskupa, spomienka

16.30

+manžel Ján a rodičia

Pi

05.11.

 

16.15

Na úmysel celebranta

Ne

07.11.

32. nedeľa v cezročnom období

09.00

Za veriacich

  • V pondelok 1. novembra máme prikázaný sviatok Slávnosť všetkých svätých. Sv. omše budú ako v nedeľu. Popoludní bude na cintoríne v Teranoch16.00 hod. pietna spomienka na zosnulých umretých v uplynulom roku v tejto obci spojená s modlitbou za zosnulých.
  • V utorok 2. novembra na Spomienku na všetkých verných zosnulých bude pobožnosť za zosnulých na cintoríne v Šipiciach o 15.00 hod. a potom o 16.15 hod. bude v kostole sv. omša. V Teranoch bude sv. omša o 17.30 hod.
  • V deň, keď si budeme spomínať na našich drahých zosnulých, spomeňme si aj na zomrelé nenarodené deti. Zjednoťme sa večer 2. novembra v modlitbe za ne a v úmysle za ochranu života. Spomienku na nenarodené deti môžeme vyjadriť aj umiestnením horiacich sviečok v oknách našich domovov. Originálne sviečky sú označené samolepkou s odtlačkami nožičiek nenarodeného dieťaťa a nápisom „Sviečka za nenarodené deti“. Výťažok z dobrovoľných príspevkov za sviečky bude použitý na náklady spojené s realizáciou projektu a na ďalšie projekty a činnosť Fóra života v oblasti ochrany života a rodiny.
  • Tento týžden máme prvý piatok v mesiaci. Možnosť sv. spovede je pred sv. omšou zvlášť  v stredu v Teranoch a a vo štvrtok v Šipiciach.
  • Na prvý piatok o 15.30 vyložím Sviatosť Oltárnu na poklonu v Teranoch. O 17.30 bude ukončenie adorácie s požehnaním a potom sv. omša. V Šipiciach bude sv. omša o 16.15 spojená s prvopiatkovou pobožnosťou.

 

ODPUSTKY PRE ZOSNULÝCH

 

  • Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a  pomodlí sa Modlitbu Pána a  urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci.

Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: 

•  sv. spoveď(krátko pred tým alebo potom)

•  sv. prijímanie(najlepšie v ten istý deň)

•  modlitba na úmysel Svätého Otca(stačí Otčenáš, Zdravas' a Sláva).

Okrem toho ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj všednému. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa.

  • Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky. Jedna sv. spoveď však stačí na všetky odpustky.

Marek Hraňo

farský administrátor

 

www.terany.fara.sk