Farské oznamy v týždni od 11. októbra do 17. októbra 2010

28. nedeľa v cezročnom období

Terany

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Po

11.10.

 

17.00

Na úmysel celebranta

St

13.10.

 

17.00

Na úmysel celebranta

Pi

15.10.

Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi,spomienka

17.00

Na úmysel celebranta

So

16.10.

 

08.00

Na úmysel celebranta

Ne

17.10.

29. nedeľa v cezročnom období

10.30

Za veriacich

 

Šipice

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Ut

12.10.

 

16.30

+Ján Salík

Št

14.10.

 

16.30

+Anna Mrázeková a Božie požehnanie pre celú živú rodinu

Ne

17.10.

29. nedeľa v cezročnom období

09.00

+Emília Hollanová, 1. výr.

  • V piatok 15. októbra bude v Teranoch celodenná adorácia Najsvätejšej sviatosti Oltárnej so začiatkom o 10.00 hod. Ukončenie adorácie bude o 16.45 a potom bude sv. omša. Prosím vás, aby ste podľa možnosti prichádzali na adoráciu počas dňa, aby sme tak spoločne mohli prosiť okrem vlastných úmyslov aj za naše diecézne cirkevné spoločenstvo, ale aj za našu farnosť, aby sme žili v pokoji, v jednote a vzájomnej úcte a láske.
  • Pochvalený buď Ježiš Kristus! V mene chudobných na Haity Vám úprimne ďakujem, že zbierka "Boj proti hladu" sa uskutočnila aj vo vašej farnosti. Prosím odovzdajte toto poďakovanie aj veriacim zo Šipíc a Terian. Celková suma zbierky vo Vašej farnosti je 289 eur. Nech dobrý Pán je odmenou vám všetkým - s. Bernadeta
  • Vedenie Rádia LUMEN v zastúpení riaditeľa d.p. Juraja Spuchľáka prosí o finančnú podporu aktivít tohto kresťanského média na Slovensku pomocou poukážok vzadu v kostole. Tieto peniaze budú prevedené na účet neziskovej organizácie PRE LUMEN, ktorými sa financujú náboženské relácie. Okrem finančnej podpory prosia aj o modlitbu a morálnu podporu. Vedenie rádia nám posiela pozdrav a prísľub modlitieb. Pri stredajších sv. omšiach v kaplnke sv. archanjela Michala myslia na všetkých podporovateľov.
  • Na budúcu nedeľu nazývanú „misajná“ bude zbierka na misie.
  • Zo srdca ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o dôstojný priebeh pohrebných obradov dp. Jozefa Vadoviča a pohostenia po ich skončení i všetkým darcom, ktorí prispeli finančne.

 

    Marek Hraňo       

farský administrátor