Farské oznamy v týždni od 15.novembra do 21.novembra 2010

33. nedeľa v cezročnom období

Terany

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Po

15.11.

 

17.00

Za zdravie a Božiu pomoc rodine Šuchovej

St

17.11.

Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka

17.00

+manžel Ján a rodičia

Pi

19.11.

 

17.00

+Mulan Priadka

So

20.11.

 

08.00

Na úmysel celebranta

Ne

21.11.

34. nedeľa v cezročnom období

KRISTA KRÁĽA, slávnosť

10.30

+Štefan a Júlia

 

Šipice

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Ut

16.11.

 

16.30

+Anna Barčicová a jej rodičia

Št

18.11.

Výročie posviacky bazilík sv. Petra a sv. Pavla, apoštolov, ľubovoľná spomienka

16.30

Na úmysel celebranta

Ne

21.11.

34. nedeľa v cezročnom období

KRISTA KRÁĽA, slávnosť

09.00

Za veriacich

 

  • V dnešnú nedeľu je jesenná zbierka na seminár.
  • Na budúcu nedeľu, na slávnosť Krista Kráľa, sa po každej sv. omši bude pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou konať obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na túto slávnosť, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
  • Na budúcu nedeľu 21. novembra 2010, sa uskutočnia v našej farnosti voľby členov Farskej pastoračnej a ekonomickej rady. Právo voliť má každý rímskokatolík, ktorý dosiahol 16. rok života a patrí do farnosti. Právo byť zvolený má každý rímskokatolík po dosiahnutí 18. roku života, patrí do farnosti a je ochotný plniť úlohy vyplývajúce z členstva vo Farskej pastoračnej či ekonomickej rady. Každý člen farnosti, ktorý má právo voliť, dostane dnes volebný lístok, ktorý podľa svojho uváženia vypíše. V deň volieb odovzdá svoj volebný lístok do pripravenej schránky. Hlasy spočíta volebná komisia v zložení: pani Katarína Terenová, pani Jana Klapalová a pani Dana Kohútová.

 

                                                                                    Marek Hraňo

farský administrátor

www.terany.fara.sk