Farské oznamy

J.E. Mons. Rudolf Baláž R.I.P.

J.E. Mons. Rudolf Baláž
banskobystrický diecézny biskup,
ktorého si Pán povolal k sebe 27. júla 2011.

Ďakujeme Bohu, že medzi nami mohol žiť,
dávať nám príklad chudoby, pokory a horlivosti za pravdu.

 

Pre viac informácií viď priložený PDF dokument..