Spravodajstvo TK KBS

Správy Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska
(Po kliknutí na titulok správy sa zobrazí celý článok.)

TK KBS - tlačové správy

Pápež pri generálnej audiencii ukončil cyklus katechéz o modlitbe

Pápež František v stredu 16. júna pri generálnej audiencii na vnútornom vatikánskom námestí ukončil svoj cyklus katechéz o modlitbe. V 38. katechéze sa venoval Kristovej modlitbe v čase jeho utrpenia.
16.06.2021 - 12:32

Srdce zakladateľa Rehole služobníkov chorých je na špeciálnom mieste

Svätý Kamil je zakladateľom Rehole služobníkov chorých. Títo bratia ošetrovatelia sú známi aj ako kamiliáni. Srdce ich zakladateľa, ktoré sa rozdávalo v službe chorým, uchovávajú na špeciálnom mieste. Hoci sa svätý Kamil obliekal veľmi jednoducho, je tu zobrazený v elegantnom odeve, pretože ide prijať sväté prijímanie na smrteľnej posteli.
16.06.2021 - 12:15

Označovať zabitie nenarodeného dieťaťa ako právo je neprípustné

Označovať zabitie nenarodeného dieťaťa ako formu zdravotnej starostlivosti či dokonca ako ľudské právo je neprípustné. V stanovisku k tzv. reportu Matić to uviedli slovenskí biskupi. V Badíne, kde sa zišli na plenárnom zasadnutí, prijali stanovisko, v ktorom uviedli, že viaceré formulácie obsiahnuté v tejto správe za celkom neprijateľné.
16.06.2021 - 12:15

Biskupi povzbudzujú veriacich, aby sa vrátili k osobnej účasti na bohoslužbách

„Vplyvom okolností bola táto účasť dlhý čas zakázaná alebo limitovaná. Vďaka zlepšujúcej sa situácii je však stále viac možné chrámy bez ťažkostí navštevovať," píšu. Na základe rozhodnutia KBS všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach stratí svoju platnosť 30. júna 2021.
16.06.2021 - 12:00

Biskupi vyjadrili vďaku za príklad a pomoc zdravotníkov cez pandémiu  

„Ďakujeme im za to, že s nasadením vlastného zdravia a života bojovali za zdravie a životy nás všetkých. Neraz preťažení a vyčerpaní, nielen zápasom s nemocami, ale aj s ľudskými slabosťami: s egoizmom či tvrdohlavosťou, ktoré pridali zbytočné problémy," píšu biskupi. Poďakovanie prinášame v plnom znení.
16.06.2021 - 11:45

Brífing po plenárnom zasadnutí biskupov Slovenska v Badíne (audio)

V plnom znení prinášame audionahrávku brífingu, na ktorom vystúpili predseda KBS Stanislav Zvolenský, generálny tajomník KBS Marián Chovanec a hovorca KBS Martin Kramara. 
16.06.2021 - 11:25

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V kontexte aktuálnej situácie prijali viaceré stanoviská a vyhlásenia, ktoré prinášame v plnom znení.
16.06.2021 - 11:15

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V kontexte aktuálnej situácie prijali viaceré stanoviská a vyhlásenia, ktoré prinášame v plnom znení.
16.06.2021 - 11:00

Jezuita Martin Benko bude sláviť primičnú omšu 4. júla v Košiciach

Teologické štúdiá absolvoval v Bratislave na TFTU a v Londýne na Heythrop College. Po návrate na Slovensko sa venoval pastorácii mládeže v Bratislave. Kňazskú vysviacku prijal 10. apríla 2021 vkladaním rúk vladyku Cyrila Vasiľa SJ v jezuitskom Kostole Najsvätejšej Trojice v Trnave. Momentálne pôsobí v UPC v Trnave.
16.06.2021 - 10:32

Farské spoločenstvo utužili opäť krížovou cestou po rieke Malý Dunaj

Sedemdesiat ľudí z farnosti sv. Vincenta de Paul v Bratislave nasadlo opäť do člnov. Unášaní prúdom rieky Malý Dunaj prežívali zastavenia krížovej cesty na vode. Pútnikov čakal 30-kilometrový úsek z Tomášova do Jelky. Cieľom netradičnej krížovej cesty na vode je utužiť farské spoločenstvo a chváliť Pána v Božej prírode.
16.06.2021 - 10:25

Sv. Antona si uctili v Kaplnke Sedembolesnej Panny Márie pri Galambe

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie pri osade Galamba sa stala malým pútnickým miestom. Nachádza sa neďaleko Fiľakova. Veriaci sem prišli aby si uctili svätého Antona. Počas svätej omše požehnali deti, chlieb svätého Antona aj ľalie. Práve tento kvet je ďalším atribútom svätca.
16.06.2021 - 10:00

Saleziáni don Bosca budú mať novokňaza, vysvätí ho biskup Fekete SDB

Saleziáni dona Bosca oznamujú, že vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou biskupa Mons. Vladimíra Feketeho SDB prijme dar kňazskej vysviacky salezián Peter Boško. Vysviacka sa uskutoční 26. júna o 10:00 a primičná svätá omša 27. júna o 10:30 v Kostole sv. Košických mučeníkov v Humennom.
16.06.2021 - 09:51

Ježiš je istota, ktorej sa oplatí dôverovať, zaznelo na obnove v Tvrdošíne

Správne ukotvenie a nasmerovanie na pravdu, lásku, odvahu a dobro môže priniesť mladému človeku skutočné šťastie. S povzbudením, že Ježiš je istota, ktorej sa oplatí dôverovať, privítali birmovancov na obnove v Tvrdošíne. Súčasťou stretnutia bola aj svätá omša s katechézou pre mladých ľudí. Na sviatosť birmovania sa pripravuje vyše 160 detí.
16.06.2021 - 09:21

Už desiata Letná škola jazykov Biblie ponúkne hebrejčinu a latinčinu

Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta v Košiciach nepretržite počas deviatich rokov mohlo privítať už viac ako stovku záujemcov na svojich kurzoch z rôznych oblastí života a dokonca aj z viacerých krajín. Desiaty ročník ponúkne kurzy biblickej hebrejčiny a biblickej latinčiny pre začiatočníkov.
16.06.2021 - 08:35

Na Boha sa možno spoľahnúť v každej situácii, píšu Katolícke noviny

Najnovšie Katolícke noviny, ktoré vyšli v týchto dňoch, vysvetľujú, prečo sa môžeme na Boha spoľahnúť v každej situácii. Spoľahnúť sa na to, že Boh bude v každej situácii konať tak, ako sľúbil, je predpokladom viery. Nech sa deje čokoľvek, Boh je verný a jeho láska nám nedá zahynúť.
16.06.2021 - 07:30

„Ľudskosť nás spája“ - kampaň Charity sa končí, misia pokračuje

Katolícka charita Caritas Internationalis pri príležitosti ukončenia svojej štvorročnej celosvetovej kampane s názvom „Zdieľajme cestu“ usporiadala vo Vatikáne tlačovú konferenciu. „Tam, kde je ľahostajnosť a netolerancia voči migrantom, Charita bude stáť pri nich, aby im vyjadrila lásku a starostlivosť Matky Cirkvi“, zdôraznil Aloysius John.
16.06.2021 - 06:52

Počas slávnosti v obci Lomná pripomenuli lásku Trojjediného Boha

Sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho pozýva človeka k posolstvu viery a lásky. Aj týmito slovami povzbudili veriacich v Lomnej na Orave. Počas odpustovej slávnosti si pripomenuli lásku Trojjediného Boha voči ľuďom v spásnom konaní Ježiša Krista. Myšlienky, ktoré zazneli počas homílie, zdôraznili obraz Najsvätejšieho srdca Ježišovho.
15.06.2021 - 16:31

Vo farnosti Rimavská Sobota sa sformovala nová modlitbová skupina

Vo farnosti Rimavská Sobota sa sformovala nová modlitbová skupina. V miestnom chráme sa schádzajú muži z farnosti, aby spoločne prosili a ďakovali okolo oltára. Spoločná účasť na svätej omši a modlitba ruženca - to je program stretnutia mužov z farnosti. Stretnutie obsahuje vždy aj duchovné zamyslenie na tému významných biblických mužov.
15.06.2021 - 16:30

Arcibiskup Zvolenský: Ekumenické hnutie pokladáme za Božiu milosť

Ekumenické hnutie pokladáme za Božiu milosť, uviedol na dnešnej online teologicko-pastoračnej konferencii „20 rokov dohody o vzájomnom uznávaní krstu" bratislavský arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský. Príhovor arcibiskupa Zvolenského prinášame v plnom znení.
15.06.2021 - 15:30

Bratislavská Kalvária v programe Víkendu otvorených parkov a záhrad

Národný trust, n.o., v spolupráci občianskym združením Bratislavská Kalvária a Pútnické bratstvo Sprevádzajúci organizujú ďalší ročník podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad na Slovensku. Od roku 2015 sa v ňom každoročne predstavuje aj historický priestor, dnes už 327-ročnej bratislavskej Kalvárie na Kalvárskom vrchu.
15.06.2021 - 15:16

V Bratislave si pripomenuli 12. výročie posviacky Katedrály sv. Šebastiána

V Bratislave si pripomenuli 12 rokov od posvätenia hlavného chrámu Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR – Katedrály sv. Šebastiána. Výročie posviacky bolo príležitosťou na ocenenie vybraných kňazov a diakonov Ordinariátu, ktorí svojou obetavou službou sa významne zaslúžili o rozvoj katolíckej duchovnej služby.
15.06.2021 - 14:51

Pred 35 rokmi bol vysvätený za kňaza kapucín Dávid Bartimej Tencer

Pred 35 rokmi - 15. júna 1986 - bol vysvätený za kňaza kapucín Dávid Bartimej Tencer, OFMCap., ktorý je biskupom diecézy Reykjavík na Islande. P. Dávid Tencer OFM Cap. sa narodil 18. mája 1963 v Novej Bani na Slovensku a teologické štúdiá ukončil na Komenského univerzite v Bratislave.
15.06.2021 - 14:43

V Kňazskom seminári v Nitre chystajú v lete opäť miništrantský tábor

Miništranti sú pozvaní na tábor v Kňazskom seminári v Nitre. K dispozícii sú dva termíny. Prvý je určený pre miništrantov do 15 rokov (od 8. do 13. augusta), prihlásiť sa dá do 6. augusta. Druhý pred miništrantov nad 15 rokov (od 4. do 9. júla), prihlasovanie bude ukončené 2. júla. Cena tábora je 50 eur/osoba (súrodenecká zľava: 45 eur/osoba).
15.06.2021 - 14:29

Predsedníctvo COMECE hovorilo s pápežom Františkom o migrácii

Pápež František prijal v piatok 11. júna na osobitnej audiencii členov stáleho výboru Komisie biskupov krajín Európskej únie – COMECE, ktoré zasadalo v Ríme od 9. júna. V Ríme zároveň pokračuje európska púť Iter Europaeum po chrámoch Večného mesta, v nedeľu 27. júna príde na rad Slovensko.
15.06.2021 - 14:17

TK KBS - audio

::audio:: TK po plenárnom zasadnutí KBS

Tlačová konferencia po plenárnom zasadnutí KBS
16.06.2021 - 11:12