Vitajte na stránkach farnosti Terany

Rok 2017 je výnimočný, pretože si pripomíname 100 rokov od
zjavení Panny Márie vo Fatime a jej posolstva pre tento svet.

100 rokov od zjavenia Panny Márie vo Fatime

Aj v našom Farskom kostole Božieho milosrdenstva v Teranoch si chceme vždy 13. dňa
mesiaca od mája do októbra pripomenúť toto posolstvo a osláviť Fatimskú Pannu Máriu.

Farské oznamy v týždni od 20. novembra do 26. novembra2017

Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období

 

Farské oznamy v týždni od 13. novembra do 19. novembra2017

Tridsiata druhá nedeľa v cezročnom období

 

Farské oznamy v týždni od 6. novembra do 12. novembra2017

Tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období