15. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 15. júla – 21. júla 2024

15. nedeľa v cezročnom období

 

Liturgické slávenie

Kostol

Čas slávenia

14. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ, 8. júla – 14. júla 2024

14. nedeľa v cezročnom období

 

Liturgické slávenie

Kostol

Čas slávenia

13. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 1. júla – 7. júla 2024

13. nedeľa v cezročnom období

 

Liturgické slávenie

Kostol

Čas slávenia

12. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 24. júna – 30. júna 2024

12. nedeľa v cezročnom období

 

Liturgické slávenie

Kostol

Čas slávenia