Vitajte na stránkach farnosti Terany

Drahí, bratia a sestry,

prajem vám požehnanú Pôstnu dobu, ktorá začína Popolcovou stredou.

Ponúkam vám myšlienku na povzbudenie v tomto čase, v ktorom sa nemôžeme fyzicky stretnúť:

Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska 14. februára 2021

Pastiersky list

Konferencie biskupov Slovenska

k stému výročiu vysviacky biskupov a pri príležitosti sčítania obyvateľstva