Vitajte na stránkach farnosti Terany

Drahí, bratia a sestry,

keďže sa ani tento rok nemôžeme na Veľkú noc stretnúť spoločne všetci  v našich chrámoch na bohoslužbách, dávam vám do pozornosti možnosť sledovať obrady aj na YouTube kanáli farnosti Sebechleby vo štvrtok o 18.00 hod., v piatok o 15.00 hod., v sobotu o 19.30. hod. a v nedeľu o 9.30 hod. Každý deň sa vám prihovorí iný kňaz. Ja mám viesť obrady Veľkonočnej vigílie.

Prajem vám, napriek všetkým obmedzeniam, požehnané Veľkonočné sviatky v kruhu vašich rodín a v duchovnom spojení nás všetkých navzájom. Nech Kristus, ktorý zvíťazil nad smrťou nám všetkým pomôže zvíťaziť nad každým zlom, ktoré na nás dolieha a žiť spolu s Ním novým životom viery, nádeje a lásky.

Marek Hraňo

 

Farské oznamy v týždni od 12. apríla do 18. apríla 2021

Druhá veľkonočná nedeľa Božieho milosrdenstva