Vitajte na stránkach farnosti Terany

Drahí, bratia a sestry,

v našej farnosti nateraz nebudem sláviť verejné sväté omše.

K individuálnej pastoračnej službe som vám k dispozícii na telefónnom čísle 0908488545.

Povzbudzujem vás k vzbudzovaniu dokonalej ľútosti a k duchovnému svätému prijímaniu.

Prajem a vyprosujem nám všetkým mnoho milostí, síl a trpezlivosti.

Dúfam, že sa budeme môcť čím skôr opäť stretnúť pri spoločnej oslave Boha.

Váš duchovný otec, Marek

Farské oznamy v týždni od 19. októbra do 25. októbra 2020

Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období

 

Farské oznamy v týždni od 5. októbra do 11. októbra 2020

Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období