Vitajte na stránkach farnosti Terany

10. VÝROČIE VZNIKU FARNOSTI

BOŽIEHO MILOSRDENSTVA V TERANOCH

 

Piatok 30. novembra 2018

16.30 Vysluhovanie sviatosti zmierenia a modlitba posvätného ruženca.

17.00 Sv. omša. Sviatok sv. Ondreja, apoštola.

Pozvaní sú zvlášť deti a mládež.

Hrou a spevom doprevádza mládežnícky zbor a detský zbor.

18.00 Krížová cesta.

Obetovaná za všetkých starších, chorých a nevládnych ľudí našej farnosti.

 

Sobota 1. decembra 2018

10.00 Vysluhovanie sviatosti zmierenia a modlitba posvätného ruženca.

10.30 Sv. omša. Panny Márie, Matky a Kráľovnej milosrdenstva.

Starší a chorí ľudia môžu prijať sviatosť pomazania chorých.

Manželia si môžu obnoviť manželský sľub.

18.00 až 20.00 Moderovaná adorácia Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej.

 

Nedeľa 2. decembra 2018

10.00 Modlitba posvätného ruženca.

10.30 Slávnostná sv. omša. Prvá adventná nedeľa.

Celebruje Mons. Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup.

15.00 Korunka k Božiemu milosrdenstvu.

15.30 Deň spoločenstva Sion a všetkých ľudí dobrej vôle.

 

Farské oznamy v týždni od 15. apríl do 21. apríl 2019

Kvetná nedeľa čiže Nedeľa utrpenia Pána