Farnosť Terany

Rímskokatolícki veriaci z obce Terany patrili do farnosti Šipice od roku 1722. Terany sa spomínajú ako farnosť Ostrihomskej arcidiecézy od roku 1882, kedy bol administrátor farnosti Demeter Ďurčánsky.

Terany sa stali farnosťou dňa 1.12.2008, čo je veľmi významná udalosť. Od decembra 2008 mala farnosť nového administrátora farnosti Mgr. Ivana Jaroša, ktorý sídlil na tunajšej fare od júla 2009.

V Teranoch pôsobilo viac kňazov. Naši pamätníci sú: Paxy Ladislav 2 roky, Mucha Juraj 6 rokov, Páleník Jozef 2 roky, Jurkech Anton 6 rokov, Bachan Pavol 2 roky, Vadovič Jozef 19 rokov, Ján Bašo 12 rokov, Ján Salík 2 roky, Jozef Gábriš 1 rok a kňazi mariáni na čele s Emilom Gallom 3 roky.

Súčasným farským administrátorom je Marek Hraňo.