Kostoly vo farnosti

Kostol Božieho milosrdenstva v Teranoch

Spomienky, ktoré ostali na starú kaplnku umocňovali túžbu po novom kostole, a v r. 2002 sa začalo s výstavbou. Toto rozhodnutie začal realizovať dekan Ján Bašo – vtedajší administrátor farnosti Dudince.

Kostol Narodenia Panny Márie v Šipiciach

Katolícky kostol Narodenia Panny Márie v Šipiciach bol pôvodne gotický a pochádza z druhej polovice 14. storočia. V rokoch 1722 až 1728 bol barokovo prestavaný. Je jednoloďový s polygonálnym uzáverom presbytéria, krytým lunetovou klenbou.