Kostol Božieho milosrdenstva v Teranoch

Spomienky, ktoré ostali na starú kaplnku umocňovali túžbu po novom kostole, a v r. 2002 sa začalo s výstavbou. Toto rozhodnutie začal realizovať dekan Ján Bašo – vtedajší administrátor farnosti Dudince.

Kostol Božieho milosrdenstva v TeranochV tom istom roku 2002 sa stihli porobiť terénne úpravy a zabetónovať základy. Veriaci boli nadšení a mnohí prispeli na šalovacie tvárnice, ktorými sa musel kostol dostať nad úroveň terénu, čo nebola malá čiastka, lebo terén bol hlboko pod úrovňou cesty. V tom istom roku dekan Bašo odišiel do inej farnosti a tým sa práce na kostole aj pozastavili. V roku 2004 sa farníci stretli a dohodli sa na ďalšej výstavbe kostola. Keďže Terany boli filiálkou Dudiniec od r.2002 a nemali právnu subjektivitu, museli sa dotiahnuť dokladové veci, vodovodná prípojka a povolenia k ďalšiemu pokračovaniu. Trvalo to celý rok 2004. V tomto roku sa stihla zabetónovať platňa – podlaha a tým sa všetky finančné prostriedky, ktoré sme mali vyčerpali. Pri realizácii stavby kostola veľmi pomáhal arcibiskup Ján Sokol. Vtedy Terany patrili do Bratislavsko-Trnavskej arcidiecézy. Ani naši veriaci sa nedali zahanbiť a pri významných púťach sa zúčastňovali na podnet arcibiskupa Sokola a robili zbierky na náš kostol. A tak sa stalo, že stavba kostola začala rýchlo rásť. V roku 2005 sa podarilo postaviť múry, časť veže a zabetónovať vence. V ďalšom roku sa urobil chór a ďalšia časť veže s oltárnou stenou. V roku 2007 bol kostol už zakrytý.

Začiatkom roka 2008 prišlo k rozdeleniu diecéz a Terany sa stali súčasťou Banskobystrickej diecézy. Vtedy prebral patronát nad výstavbou diecézny biskup Mons. Rudolf  Baláž a biskupský úrad v Banskej Bystrici. Kostol je vďaka nim už dokončený, za čo im už teraz patrí veľká vďaka.

Kostol Božieho Milosrdenstva v Teranoch bol skolaudovaný a s povolením diecézneho administrátora Mons. Mariána Bublinca sa začali konať bohoslužby ešte v nekonsekrovanom kostole. S konsekráciou kostola sme sa rozhodli počkať na nového diecézneho biskupa. Na slávnosť sv. Lukáša v roku 2011 sa tu konala prvá sv. omša, ktorú celebroval pán dekan Emil Gallo.

Na Veľkonočnú sobotu 6. apríla 2013 za účasti viacerých kňazov a množstva Božieho ľudu konsekroval banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec Kostol Božieho milosrdenstva v Teranoch aj s novým oltárom.

 

Obrázky kostola nájdete v galérii:

 

Záznam z posviacky

 

 

Virtuálna prehliadka interiéru kostola (vianoce 2012):

Kostol Šipice - vianočná výzdoba

Po kliknutí na obrázok sa aktivuje virtuálna prehliadka

Umiestnenie

Slovakia
48° 10' 48.9108" N, 18° 53' 42.99" E