Články

Naša farnosť v Rádiu Lumen

18.3.2015 sa dve relácie týkali našej farnosti:

  1. Boh v mojom živote
  2. Lupa

Ak ste zmeškali premiéru aj reprízy, tak si môžete relácie vypočuť z archívu, alebo rovno stiahnúť MP3 súbor:

Zvukový záznam z "polnočnej" sv. omše

Zvukový záznam zo sv. omše, ktorá sa konala 24.12.2014 22:00 v Kostole Narodenia Panny Márie v Šipiciach.

Záznam zo slávnostnej sv. omše na Božie milosrdenstvo

Zvukový záznam zo slávnostnej sv. omše na 2. veľkonočnú nedeľu (27.4.2014 v Teranoch), ktorú celebroval dp. Peter Jandura, špirituál Kňazského seminára v Badíne.

Posviacka kostola 6. apríla 2013

Napísala vďačná farníčka z Terian...

Z Božej milosti sme sa dožili tohto krásneho dňa, kedy náš kostol bol navždy zasvätený Bohu a nik nebude môcť povedať, že slúžime sväté omše v neposvätenom kostole.

Duchovná obnova - svedectvo

Téma: Viera ako Boží dar a naša zodpovednosť za tento dar

Technické zmeny na stránke

1. deň roku 2013 sme spravili niekoľko významných zmien na stránke našej farnosti. Okrem presunu na vlastnú doménu (terany.fara.sk -> farnostterany.sk) sme spravili zmeny obsahové, štrukturálne aj grafické.

Vianočná výzdoba - kostol v Teranoch

Kostol Šipice - vianočná výzdoba

Po kliknutí na obrázok sa aktivuje virtuálna prehliadka.

Vianočná výzdoba - kostol v Šipiciach

Kostol Šipice - vianočná výzdoba

Obrázok, na ktorý sa práve pozeráte, je sférická panoráma (360x180°). Po kliknutí na obrázok sa aktivuje virtuálna prehliadka - kliknutím do obrázka a potiahnutím sa dá "poobzerať" dookola.