Kaplnka sv. Lukáša

Terianski veriaci chodili do Šipíc až po rok 1953, keď kňaz Ladislav Paxy zriadil spolu s veriacimi Terian kaplnku.  Od toho roku mali konečne vlastné priestory, ktoré im daroval vlastník Oskár Sloboda pred konfiškáciou majetkov. Ostali naďalej ako filiálka pod farnosťou Šipice až po rok 1995.

Po konfiškácii majetkov sa priestory kaplnky nachádzali v objektoch bývalého PNZP Hontianske Nemce. Darovaná kaplnka nebola zaknihovaná ako dar katolíckej cirkvi, ale národnému podniku PNZP H. Nemce. V týchto priestoroch boli veriaci veľmi spokojní. Kaplnku si upravili. Za účinkovania kňaza Jozefa Vadoviča od 1.3.1989 do 18.10.1989 na základe povolenia ONV Zvolen – odbor výstavby, kaplnku zväčšili z 50 m2 na 120 m2, čo na počet obyvateľov a veriacich postačovalo. Kaplnka bola zasvätená sv. Lukášovi dňa 18.10.1989 vikárom Trnavskej diecézy  Jánom Čížikom.

Pri odpredaji budov v roku 1998 PNZP Hontianske Nemce, predal s objektami aj kaplnku, keďže bola zaknihovaná ako majetok PNZP. Nový majiteľ chcel nájomné, na ktorom sa nedohodli a tak sa kaplnka presťahovala do ďalších súkromných priestorov o pár metrov ďalej, ale opäť k súkromníkovi do miestnosti s rozlohou 50 m2.