Spravodajstvo TK KBS

Správy Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska
(Po kliknutí na titulok správy sa zobrazí celý článok.)

TK KBS - tlačové správy

Posledné roky sú pre koptskú Cirkev náročné, trpí veľkým prenasledovaním

Posledné roky boli pre koptskú Cirkev veľmi náročné. Prenasledovaním tu prechádzajú koptskí ortodoxní kresťania i koptskí katolíci.
16.11.2017 - 18:24

Tím P18 navštívil mesto Prešov a ocenil autora víťazneho loga podujatia

Centrálny tím P18 navštívil mesto Prešov. Na Arcibiskupskom úrade v Prešove okrem iného ocenili autora víťazného loga Národného stretnutia mládeže.
16.11.2017 - 17:11

Pápež František vo štvrtkovej homílii: Božie kráľovstvo klíči v skrytosti

Božie kráľovstvo nie je divadlom, ani karnevalom, neobľubuje reklamu. Ten, kto mu dáva rásť, je Duch Svätý, a nie pastoračné plány. Toto je hlavná myšlienka rannej homílie pápeža Františka, v ktorej sa zamýšľal nad dnešným evanjeliom (Lk 17,20-25). Celá homília sa odvíjala od otázky, ktorú farizeji položili Ježišovi: „Kedy príde Božie kráľovstvo?“
16.11.2017 - 16:21

V Trebišove košický eparcha Milan Chautur posvätil sochu sv. Jozafáta

Pri príležitosti 150. výročia od svätorečenia a uplynutia 400 rokov od biskupskej vysviacky sv. Jozafáta sa 14. novembra konala odpustová slávnosť Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta v Trebišove s posviackou sochy sv. Jozafáta. Slávnosť začala v Mestskom kultúrnom stredisku v Trebišove.
16.11.2017 - 16:10

Mesto Michalovce privítalo celoslovenský turnaj o pohár predsedu KBS

Celoslovenský futsalový turnaj o pohár predsedu Konferencie biskupov Slovenska sa uskutočnil na začiatku 14. ročníka Týždňa Cirkvi pre mládež. Hlavným organizátorom a hostiteľom tohto podujatia bola Rada pre mládež Košickej eparchie. Hralo sa v Michalovciach.
16.11.2017 - 14:52

Blok prednášok Katolíckej cirkvi na medzinárodnom kongrese ITAPA

V bratislavskom hoteli Crowne Plaza sa v dňoch 14. a 15. novembra 2017 uskutočnil šestnásty ročník medzinárodného kongresu ITAPA, ktorý sa už tradične venuje informatizácii a digitalizácii verejnej správy (eGovernmentu). Katolícka cirkev v rámci aktivít na poli elektronizácie svojich procesov a informačnej bezpečnosti mala i v aktuálnom roku svoje zastúpenie na tomto výnimočnom fóre.
16.11.2017 - 13:55

Do obdobia totality sa preniesli v Trnave aj cez knihy známych autorov

Festival slobody chce pripomínať a analyzovať obdobie neslobody na Slovensku. Podujatie pripravované hlavne v Bratislave sa v tomto roku uskutočnilo aj v iných mestách Slovenska. Napríklad v Trnave ho zorganizovali stredoškoláci.
16.11.2017 - 13:41

Postoj Media prináša knižný rozhovor s pátrom Michalom Zamkovským

“Spovedal som Slovensko” - je názov knižného rozhovoru s redemptoristom Michalom Zamkovským, ktorý v týchto dňoch vydáva vydavateľstvo Postoj Media. Autormi sú Imrich Gazda a Pavol Rábara. Knihu si môžu záujemcovia objednať na www.obchod.postoj.sk alebo ju nájsť vo všetkých kníhkupectvách.
16.11.2017 - 13:04

Blok prednášok Katolíckej cirkvi na medzinárodnom kongrese ITAPA

V bratislavskom hoteli Crowne Plaza sa v dňoch 14. a 15. novembra 2017 uskutočnil šestnásty ročník medzinárodného kongresu ITAPA, ktorý sa už tradične venuje informatizácii a digitalizácii verejnej správy (eGovernmentu). Svoje zastúpenie mala aj Katolícka cirkev na Slovensku.
16.11.2017 - 12:33

Teologická fakulta KU chystá obnovu pre Arcidiecéznu charitu Košice

Teologická fakulta KU v Ružomberku (TF KU) aj v tomto roku pripravuje duchovnú obnovu pre zamestnancov Arcidiecéznej charity Košice. Najbližšie sa uskutoční 18. decembra 2017 v priestoroch TF KU. Duchovná obnova je spojená okrem dvoch prednášok na tému "Kristova láska sa nás stále dotýka".
16.11.2017 - 12:05

V Prešove slávili prvé výročie založenia skautského zboru bl. Vasiľa Hopka

V pondelok 13. novembra 2017, na sviatok sv. Jána Zlatoústeho, oslávili členovia Federácie skautov Európy z Prešova 1. výročie založenia Prešovského zboru bl. Vasiľa Hopka. Stalo sa tak v Chráme bl. hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča v Prešove na Sídlisku 3 pri svätej liturgii.
16.11.2017 - 11:49

Vo Vatikáne prebieha plenárne zasadnutie Pápežskej rady pre kultúru

Kardinál Gianfranco Ravasi ako predseda Pápežskej rady pre kultúru dnes otvoril v Ríme plenárne zasadnutie dikastéria na tému „Budúcnosť ľudstva, nové výzvy pre antropológiu“. Na stretnutí v dňoch 15. – 18. novembra sa zúčastňuje 27 členov z radov kardinálov, biskupov i laikov, 27 konzultorov a ďalší pozvaní hostia.
16.11.2017 - 11:30

Manželia Slebodníkovci vystúpia so svedectvom o živote v manželstve

V utorok 21. novembra v tradične netradičnom čase o 16:16 hod. v priestoroch Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku (Výstavná sieň na 3. poschodí) vystúpia so svojou prednáškou manželia Miroslav a Jana Slebodníkovci. Budú hovoriť na tému: Svedectvo z dynamiky manželstva.
16.11.2017 - 11:13

Expert organizácie Human Life International v Bratislave a v Leviciach

V pondelok 20. novembra 2017 o 18:30 bude hovoriť na tému „Dobro a zlo – kto o nich rozhoduje?“ v Aule Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Bratislave (Kostolná 1) a v utorok 21. novembra 2017 o 17:30 h bude prednášať o „Evanjeliu života v odkresťančenom prostredí“ v Pastoračnom centre na Rybníkoch v Leviciach.
16.11.2017 - 10:56

Fórum života ďakuje za príspevky v rámci Sviečky za nenarodené deti

Fórum života ďakuje za príspevky v rámci projektu Sviečka za nenarodené deti. Tí, ktorí ho ešte chcú podporiť, tak môžu urobiť až do 5. septembra 2018. Dá sa to priamym príspevkom na na číslo účtu Fóra života, n. f. (IBAN SK25 0900 0000 0050 3335 7295) a prostredníctvom darcovskej SMS.
16.11.2017 - 10:38

Konferencia vyšších františkánskych predstavených pozýva na konferenciu

Konferencia vyšších františkánskych predstavených na Slovensku (františkáni, minoriti a kapucíni) s Prešovskou univerzitou pozývajú na konferenciu z príležitosti 500. výročia rozdelenia Cirkvi a rádu sv. Františka z Assisi. Uskutoční sa v Prešove v dňoch 22. a 23. novembra 2017.
16.11.2017 - 10:18

Fenomén Sinkies: Charita varuje pred novou formou chudoby v Európe

Nedávny prieskum o chudobe mladých vedie Charitu v 17 európskych krajinách k varovnej výzve o raste chudoby medzi európskymi mladými ľuďmi. Odkrýva tiež vznik novodobého fenoménu – Sinkies, ktorý má ničivý vplyv na demografickú situáciu v Európe, jej sociálnu a ekonomickú budúcnosť. Ide o výzvu pre vlády.
16.11.2017 - 10:01

Redemptoristi viedli sväté misie na ZŠ Kráľovnej Pokoja v Haligovciach

V dňoch 13. - 15. novembra 2017 sa na Základnej škole (ZŠ) spojenej s materskou školou Kráľovnej Pokoja v Haligovciach konali sväté misie. Riaditeľ školy Miroslav Poláček pozval redemptoristov, ktorí v spolupráci s mladými dobrovoľníkmi predostreli školský projekt pod názvom "misie na školách".
16.11.2017 - 09:47

Na knižný trh prichádza Stručný slovensko-anglický teologický slovník

Publikácia je dvojjazyčným výkladovo-prekladovým ekumenickým slovníkom, ktorý zahŕňa najpoužívanejšiu slovnú zásobu súčasnej kresťanskej teologickej terminológie v rozsahu približne 1300 slov. Jeho cieľom je poskytnúť základnú odbornú terminológiu z najdôležitejších vedných odborov kresťanskej teológie.
16.11.2017 - 09:24

V Nižných Ružbachoch odhalili a požehnali tabuľu Bernardovi Pánčimu

Pri príležitosti 95. výročia narodenia kňaza, horliteľa a politického väzňa Bernarda Pánčiho bola odhalená a požehnanie pamätná tabuľa. Slávnosť sa uskutočnila vo farskom kostole svätej Kataríny Alexandrijskej v Nižných Ružbachoch. V historickom kontexte bol kňaz Pánči významnou osobnosťou cirkevných dejín.
16.11.2017 - 09:01

Vo Vatikáne zverejnili program apoštolskej cesty pápeža do Čile a Peru

Tlačové stredisko Svätej stolice publikovalo podrobný program apoštolskej cesty pápeža Františka do Čile a Peru, ktoré navštívi v dňoch od 15. do 22. januára budúceho roku.
16.11.2017 - 08:41

Vyšiel prehľad najnovších čísel katolíckych periodík na Slovensku (46/ 2017)

Prinášame prehľad najnovších čísel katolíckych periodík na Slovensku.
15.11.2017 - 19:40

V Pucove si pripomenuli sté výročie narodenia pátra, ktorého prenasledovali

Páter Gabriel Povala bol počas komunizmu prenasledovaný, väznený a nútene pracoval v pomocných technických práporoch. Nebola mu povolená ani kňazská činnosť, čo ho však neodradilo. Pre tajné hlásanie evanjelia v rámci bytov kresťanských rodín takmer po celom Slovensku ho nazvali "Pútnikom Absolútna." V oravskej obci Pucov si jeho posolstvo pripomenuli mnohí rodáci. Pripravili tu spomienkovú svätú omšu pri príležitosti 100. výročia od jeho narodenia.
15.11.2017 - 18:03

Už vyše 300 rokov pripravujú v kráľovskom meste Trnava tradičnú novénu

Už viac ako 300 rokov pripravujú v Trnave tradičnú novénu. Milostivý obraz žehnajúcej Trnavskej Panny Márie, ktorá krvavými slzami odvrátila od Trnavčanov hrozbu moru, si uctili aj v roku venovanom Fatimskej Panne Márii.
15.11.2017 - 15:27

Druhá katechéza Svätého Otca o Eucharistii: Svätá omša je modlitbou

„Svätá omša je modlitbou“ – takto Svätý Otec František pri generálnej audiencii pokračoval v cykle o Eucharistii druhou katechézou. Veriacim zídeným na Vatikánskom námestí pripomenul, že modlitba je dialógom s Pánom. Človek bol stvorený pre život vo vzťahoch a osobitne pre dôverný vzťah s Bohom.
15.11.2017 - 15:04