História farnosti

Farnosť Terany

Rímskokatolícki veriaci z obce Terany patrili do farnosti Šipice od roku 1722. Terany sa spomínajú ako farnosť Ostrihomskej arcidiecézy od roku 1882, kedy bol administrátor farnosti Demeter Ďurčánsky.

Farnosť Šipice

Obec Šipice vznikla v roku 1961 zlúčením Horných a Dolných Šipíc. Obec leží na juhozápadnom okraji Krupinskej výšiny v doline Báčovského a Belujského potoka, ktoré pritekajú zo Štiavnických vrchov.

Kňazi pôsobiaci vo farnosti

Farnosť Šipice

  • Štefan Hudakovič (1675-1680)

Od roku 1680 do roku 1702 boli Šipice filiálkou Sebechlieb, teda 22 rokov tu pôsobili sebechlebskí kňazi:

Zaniknutý kostol sv. Michala

V jeseni roku 1990, pri hlbokej orbe na poli v blízkosti osady Patkôš, na pomedzí katastrov Hontianske Tesáre a Dvorníky , došlo k objavu dovtedy neznámeho podzemného priestoru.
Ukázalo sa, že ide o porušenú klenbu neznámej hrobky.
Na jar 1991 sa vykonal záchranný archeologický výskum, ktorý doložil a rozšíril poznanie o zaniknutom kostole sv. Michala.

Kaplnka sv. Lukáša

Terianski veriaci chodili do Šipíc až po rok 1953, keď kňaz Ladislav Paxy zriadil spolu s veriacimi Terian kaplnku.  Od toho roku mali konečne vlastné priestory, ktoré im daroval vlastník Oskár Sloboda pred konfiškáciou majetkov. Ostali naďalej ako filiálka pod farnosťou Šipice až po rok 1995.