Erb, pečiatka a zástavy Farnosti Božieho milosrdenstva Terany

      

 

Popis erbu

V modrom štíte strieborný priebežný latinský kríž preložený červeným srdcom. Nad štítom sa vznáša čierny kňazský klobúk na každej strane s jedným uzlom na čiernej šnúre.

 

Vysvetlenie významu jednotlivých prvkov erbu

Farnosť Terany a farský kostol sú zasvätené Božiemu milosrdenstvu. Jeho hlavným symbolom je obraz zobrazujúci Ježiša Krista, ktorý sa zjavil sv. Faustíne. Táto symbolika sa prejavila aj v erbe farnosti. Kristus a jeho milosrdné srdce sú vyjadrené strieborným krížom a červeným srdcom. Kombinácia tinktúr erbu pochádza zo spomenutého obrazu. Čierny kňazský klobúk s jedným čiernym uzlom na čiernej šnúre na každej strane prináleží, podľa pravidiel cirkevnej heraldiky, farárovi a farnosti.

 

    

 

Autor heraldického návrhu a kresby: doc. PhDr. Ing. Miroslav Glejtek, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Erb schválil dňa 27/IV/2015 v Nitre    

heraldický konzultor KBS            

doc. PhDr. Ing. Miroslav Glejtek, PhD.