január 2013

Duchovná obnova - svedectvo

Téma: Viera ako Boží dar a naša zodpovednosť za tento dar

Technické zmeny na stránke

1. deň roku 2013 sme spravili niekoľko významných zmien na stránke našej farnosti. Okrem presunu na vlastnú doménu (terany.fara.sk -> farnostterany.sk) sme spravili zmeny obsahové, štrukturálne aj grafické.

KOLEDOVANIE - DOBRÁ NOVINA

DOBRÁ NOVINA je kolednícka akcia spojená so zbierkou pre projekty rozvojovej spolupráce v afrických krajinách a zároveň programom rozvojového vzdelávania počas celého roka.

Viac info na: http://www.dobranovina.sk

DETI A MLÁDEŽ

Aktivity detí a mládeže v našej farnosti.