apríl 2015

Matka ustavičnej pomoci

Pobožnosť k Matke ustavičnej pomoci + sv. omša

Stretnutie s mládežou

Stretnutie s mládežou - Dom kultúry Terany, 25.4.2015

Obnovenie manželských sľubov

Svätá omša s obnovením manželských sľubov - Terany, 24.4.2015

Eucharistická slávnosť s adoráciou

Eucharistická slávnosť s adoráciou - 23.4. Terany

Pobožnosť + katechéza pre ženy a mužov

  1. 19.4. 15:00 - Pobožnosť + katechéza pre ženy
  2. 20.4. 18:00 - katechéza pre mužov (po sv. omši)

Sv. omša s misijnou kázňou

Nedeľná sv. omša (19.4.2015) - Šipice

Začiatok misií

V sobotu 18. apríla bola o 18-tej hodine v kostole v Teranoch sv. omša pri ktorej o. Marek symbolicky odovzdal farnosť misionárom.

MISIE 2015

Misie vo farnosti - to je čas, keď môžeš urobiť niečo pre svoj vzťah k Bohu, pre svoju večnosť.

Ľudové misie viedli v našej farnosti na pozvanie o. Mareka 18. - 26. apríla 2015 pátri z Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa - Redemptoristi.