december 2015

Jasličková pobožnosť s FS Hont

Jasličková pobožnosť spojená s vianočným vystúpením našich detí a folklórneho súboru Hont z Krupiny sa uskutočnila na sviatok Sv. Rodiny - 27. decembra o 15:00 hod. v kostole v Teranoch.

Toto podujatie bolo spojené s tradičnou každoročnou zbierkou „Dobrá novina“.

Farské oznamy v týždni od 28. decembra 2015 do 3. januára 2016

Sviatok Svätej Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

 

Vianočné stretnutie spoločenstva (26. 12. 2015)

 

Pozývame na vianočné stretnutie spoločenstva.
Chceme pokračovať v prehlbovaní vzťahov v spoločenstve aj počas vianoc a spoločne oslavovať narodenie Pána.

Srdečne sú vítaní aj členovia, ktorí sa doteraz ešte "neodvážili" prísť.. ;-)

 

Začíname o 19:00 na fare v Teranoch

 

Záznam z otvárania brány milosrdenstva

Video-záznam z otvorenia brány milosrdenstva a slávnostnej sv. omše
vo Farskom kostole Božieho milosrdenstva v Teranoch je už dostupný.

Bránu otvoril a sv. omšu celebroval 13. decembra 2015 dp. Martin Dado,
riaditeľ biskupského úradu v Banskej Bystrici.

Otvorenie brány milosrdenstva

V nedeľu 13. decembra 2015 otvoril bránu milosrdenstva
vo Farskom kostole Božieho milosrdenstva v Teranoch
dp. Martin Dado, riaditeľ biskupského úradu.

Záznam z chválového koncertu

Záznam z chválového koncertu (modlitba chvál), ktorý sa konal 18. septembra 2015 v Teranoch.

Koncert  (chvály) viedla kapela ESPÉ, známa tiež ako Godzone

 

V. Otvorené stretnutie spoločenstva (12. 12. 2015)

Ste všetci srdečne pozvaní na 5. otvorené stretnutie nášho spoločenstva.
Chceme spolu prežívať Adventný čas v Jeho prítomnosti.

Veríme, že to bude požehnaný čas, kedy sa opäť priblížime k Božiemu kráľovstvu..

Začíname o 19:00 na fare v Teranoch