marec 2016

XII. stretnutie spoločenstva (2. 4. 2016)

On ti zachránil život! Príď Ho vyvýšiť a osláviť porazenie smrti. Pretože my sme boli stvorení pre život! Pre život v plnosti!

Srdečne ste všetci pozvaní na 12. otvorené stretnutie nášho spoločenstva.

Veľkonočná vigília 2016

Obrady Veľkonočnej Vigílie 2016 sa začali požehnaním ohňa a veľkonočnej sviece o 19:00 pred kostolom v Teranoch.

Celebroval p. Dušan Hricko, OCD

Veľký piatok 2016

Obrady veľkého piatku 25.3.2016 sa začali 14:45 vo Farskom kostole Božieho milosrdenstva v Teranoch zahájenim deviatnika "SVÄTÍ NÁS VEDÚ K MILOSRDENSTVU". Deviatnik viedol karmelitán Dušan Hricko, OCD.

Slávenie utrpenia a smrti Pána začalo následne o 15.00 hod. Homília bola venovaná sv. Pátrovi Piovi.

Farské oznamy v týždni od 28. marca do 3. apríla 2016

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

 

Farské oznamy v týždni od 21. marca do 27. marca 2016

Kvetná nedeľa čiže Nedeľa utrpenia Pána

DEVIATNIK K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU

FARSKÝ KOSTOL BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Terany 25. marca – 3. apríla 2016


SVÄTÍ NÁS VEDÚ K MILOSRDENSTVU

Hosť: karmelitán DUŠAN HRICKO, OCD

 

SDM Krakov 2016

Chceš ísť na SDM do Krakova?
 
A si už zaregistrovaný(á)? NIE?
 
Myslíš, že máš ešte dosť času, keďže SDM sú až v júli?
 
Nie je to celkom pravda a my Ti povieme prečo: