máj 2016

XVI. otvorené stretnutie (28. 5. 2016)

Spoločnstvo SION pozýva na 16. otvorené stretnutie.

Stretneme sa v sobotu 28. mája o 20:00  na fare v Teranoch.

 

Sviatosť birmovania 2016

Otec biskup Mons. Marián Chovanec udelil sviatosť birmovania pri sv. omši 17. apríla 2016 o 10.30 hod. v kostole v Teranoch 25 birmovancom.

XV. stretnutie spoločenstva (14. 5. 2016)

Už túto nedeľu budeme sláviť slávnosť zoslania Ducha Svätého. Túžime byť preniknutí Jeho prítomnosťou a mocou. Príď sa s nami modliť na vigíliu tohto sviatku, aby sa Duch Svätý vylial aj na nás, na Hont, na celé Slovensko..

Stretneme sa v sobotu 14. mája o 19:00 na fare v Teranoch.