november 2016

xxx

jhuhkjhih iojljlkhjil

Zatvorenie Brány milosrdenstva

V nedeľu 13. novembra sa uzavrel Svätý rok milosrdenstva v partikulárnych cirkvách.
V Kostole Božieho milosrdenstva v Teranoch  tomuto eucharistickému ďakovnému sláveniu predsedal dp. Martin Dado, riaditeľ biskupského úradu.

Farské oznamy v týždni od 14. novembra do 20. novembra 2016

Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období

 

XXIII. otvorené stretnutie (12. 11. 2016)

Spoločnstvo SION pozýva na 23. otvorené stretnutie, ktoré sa uskutoční na fare v teranoch

v sobotu 12. októbra 2016 v čase 19:00 - 21:00.

Farské oznamy v týždni od 7. novembra do 13. novembra 2016

Tridsiata druhá nedeľa v cezročnom období