apríl 2017

Nedeľa Božieho milosrdenstva 2017

Na Druhú veľkonočnú nedeľu, Nedeľu Božieho milosrdenstva (23. apríla 2017) , celebroval slávnostnú sv. omšu v kostole v Teranoch dp. Michal Válka, kaplán z Krupiny, novokňaz.

Farské oznamy v týždni od 24. apríla do 30. apríla 2017

Druhá veľkonočná nedeľa, Nedeľa Božieho milosrdenstva

 

Veľkonočné trojdnie 2017

Začiatok slávenia Veľkonočného Trojdnia sv. omšou na Zelený štvrtok, obrady Veľkého piatku a Veľkonočná vigília, počas ktorej náš katechumen Kristián prijal iniciačné sviatosti.

Krížová cesta mládeže 2017

Krížová cesta na Zelený štvrtok večer (13. 4. 2017) v Šipiciach

Farské oznamy v týždni od 17. apríla do 23. apríla 2017

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕvtvychvstania