10. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ, 10.6.-16.6. 2024

10. nedeľa v cezročnom období

 

Liturgické slávenie

Kostol

Čas slávenia

Úmysel sv. omše

Ut/11.6.

Sv. Barnabáša, apoštola - spomienka

ŠIPICE

16:30

+ Stanislav Balog

Str/12.6.

 

TERANY

17:30

+ Pavol a rodičia z oboch strán

Štv/13.6.

Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka

ŠIPICE

16:30

ZBP pre Máriu Tóthovú

Pia/14.6.

 

TERANY

17:30

+ Ján

So/ 15.6.

 

TERANY

8:00

+ krstný otec Marián Machovich

Ne/16.6.

JEDENÁSTA  NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ŠIPICE

9:00

+ rodičia Albína a Jozef Ďurdikovi a starí rodičia Belanoví

TERANY

10:30

Za farnosť

Príležitostné oznamy

  1. Zvonček. Šipice 81,00 EUR, Terany 82,00 EUR. Ďakujem za vaše dary a príspevky!
  2. Škola Božieho slova.Dnes, 9.6.2024, vás pozývam na stretnutie „Škola Božieho slova“, so začiatkom o 15.00 hod. na fare.
  3. Šaštín -  blahorečenie. V sobotu, 31.8.2024, bude v Šaštíne výnimočná udalosť – blahorečenie Jána Havlíka, ktorý zomrel ako 37. ročný ako mučeník vernosti. Ak by mal niekto záujem zúčastniť sa tejto sv. omše, môže sa prihlásiť u mňa. Púť organizujeme spoločne s okolitými farnosťami. Bližšie info budú dané priebežne. Ďalšie info na nástenke alebo web. stránke www.janhavlik.sk
  4. Hlasovanie. Farnosť Sása chce zreštaurovať vzácne fresky vo farskom kostole. Prihlásili sa o grant na získanie finančnej podpory. Ak by ste ich chceli podporiť, na nástenke nájdete bližšie informácie o hlasovaní. Potrebujú získať najviac hlasov.
  5. Denný tábor.Na nástenke je vyvesený plagát s informáciami o dennom tábore, ktorého spoluorganizátorom je aj naša farnosť. Prihláška je k dispozícií.
  6. Nácvik.V sobotu, 15.6.2024, bude dopoludnia o 9.00 hod. nácvik detí na slávnosť prvého sv. prijímania spojený so sv. spoveďou a upratovaním kostola.
  7. Slávnosť prvého sv. prijímania. Budúcu nedeľu, 16.6.2024, bude v našej farnosti slávnosť prvého sv. prijímania 10 detí našej farnosti. Slávnosť bude počas sv. omše o 10.30 hod. v Teranoch. Zverujem vám tieto deti do vašich modlitieb, aby sa mohli, čo najlepšie pripraviť na tento veľký deň.  

 

Peter Repa, farár