Farské oznamy v týždni od 1. mája do 7. mája 2017

Tretia veľkonočná nedeľa

 

Terany

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Po

01.05.

Sv. Jozefa, robotníka, ľubovoľná spomienka

 

Sv. omša nebude

St

03.05.

Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok

18.00

+Jozef a Anna Pavkoví a ich rodičia

Pi

05.05.

 

18.00

+rodičia Mária a Jozef

So

06.05.

 

08.00

+Mária Ozangová a pravnučka Monika

Ne

07.05.

Štvrtá veľkonočná nedeľa

10.30

+Gabriela Mistríková a rodina

 

Šipice

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Ut

02.05.

Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi,spomienka

16.30

+rodičia Ján a Mária Labudoví

Št

04.05.

 

16.30

Na úmysel biskupa

Pi

05.05.

 

16.15

Za zdravie a Božiu pomoc pre Annu pri životnom jubileu

Ne

07.05.

Štvrtá veľkonočná nedeľa

09.00

Za zdravie a Božiu pomoc pre syna pri životnom jubileu 50 rokov a jeho rodinu

 

 

·         Na budúcu nedeľu je zbierka na seminár.

·         Začína sa týždeň modlitieb za duchovné povolania.

·         Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Možnosť sv. spovede bude pred každou sv. omšou. V kostole v Šipiciach bude sv. omša v piatok o 16.15 hod. a v Teranoch v piatok o 18.00 hod spojená s prvopiatkovou pobožnosťou.

 

 

Marek Hraňo

farský administrátor