Farské oznamy v týždni od 1. októbra do 7. októbra 2012

Dvadsiata šiesta  nedeľa v cezročnom období

Terany

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Po

01.10.

Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

16.30

+Štefan, Jozef a Milan

St

03.10.

 

16.30

+vnuk Juraj

Pi

05.10.

Sv. Faustíny, panny

17.30

+Emília

So

06.10.

 

09.00

Modlitba posvätného ruženca

09.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre členov ružencového bratstva v našej farnosti

Ne

07.10.

Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období

10.30

Za veriacich

15.00

Adorácia Najsvätejšej Sviatosti

Šipice

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Ut

02.10.

Svätých anjelov strážcov, spomienka

16.30

+rodičia Jozef a Albína Ďurdíkoví

Št

04.10.

Sv. Františka Assiského,spomienka

16.30

+Igor Orem, 1. výr.

Pi

05.10.

 

16.15

+Elena a Ján Mozoľoví

Ne

07.10.

Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období

09.00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Janku a ostatnú rodinu

 

·        Od pondelka 1. októbra budú sv. omše bývať v Teranoch o 16.30 hod.

·        Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Možnosť sv. spovede je pred každou sv. omšou počas týždňa. Na prvý piatok o 15.30 bude vyložená Sviatosť Oltárna na poklonu v kostole v Teranoch. O 17.15 bude ukončenie adorácie s požehnaním a potom sv. omša. V Šipiciach bude sv. omša o 16.15 spojená s prvopiatkovou pobožnosťou.

·        V piatok po sv. omši cca. o 18.00 hod. bude stretnutie detí vo fare.

·        V piatok po sv. omši cca. o 18.00 hod. bude v kostole v Teranoch stretnutie birmovancov s nácvikom na birmovku.

·        V sobotu budeme posledný krát v tomto roku sláviť prvú sobotu v mesiaci tým spôsobom, že o 9.00 hod. bude spoločná modlitba posvätného ruženca a potom sv. omša.

·        Na budúcu nedeľu bude o 15.00 hod. pobožnosť na prvú nedeľu v mesiaci spojenú s korunkou k Božiemu milosrdenstvu.

·        Vo štvrtok začína v našej farnosti Deviatnik k Duchu Svätémupred vyslúžením sviatosti birmovania, ktoré sa koná 13.októbra o 15.00 hod. v kostole v Teranoch. Deviatnik sa budeme modliť po každej sv. omši v Šipiciach i v Teranoch. Pozývam naň zvlášť birmovancov, birmovných rodičov a príbuzných birmovancov. Počas týchto dní môžete využiť aj možnosť sv. spovede a tak sa dobre duchovne pripraviť na túto slávnosť. Viacerí kňazi budeme spovedať pred birmovkou v piatok 12. októbra od 16.00 hod. do 17.00 hod. v kostole v Teranoch.

Marek Hraňo

farský administrátor