Farské oznamy v týždni od 1. októbra do 7. októbra 2018

Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období

 

Terany

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Po

01.10.

Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

18.00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Karinku

St

03.10.

 

18.00

Na úmysel celebranta

Pi

05.10.

Sv. Faustíny Kowalskej, panny, ľubovoľná spomienka

18.00

Na úmysel celebranta

So

06.10.

 

09.00

Za veriacich farnosti

Ne

07.10.

Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období

10.30

+otec Cyril

 

Šipice

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Ut

02.10.

Svätých anjelov strážcov, spomienka

16.30

Na úmysel celebranta

Št

04.10.

Sv. Františka Assiského, spomienka

16.30

Na úmysel celebranta

Pi

05.10.

 

16.15

Na úmysel celebranta

Ne

07.10.

Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období

09.00

+Ján Teťák, 10. výr.

 

 

·         Dnes prišli do našej farnosti rehoľné sestry vincentky z Krupiny a koná sa tradičná zbierka „Boj proti hladu“na pomoc chudobným na Haiti, Hondurase, v Ukrajine, Albánsku, Rusku a na Slovensku. Haiti a Honduras sú dve najchudobnejšie krajiny Latinskej Ameriky. Väčšina ľudí v týchto krajinách trpí extrémnou chudobou. Pozývam vás k zapojeniu sa do tejto charitatívnej iniciatívy.

·         Dnes mi prosím nahláste deti, ktoré chcú ísť v tomto školskom roku na prvé sv. prijímanie v našej farnosti. Dnes sa môžu prihlásiť aj tí, ktorí chcú prijať sviatosť birmovania. Jedná sa o žiakov a študentov od ôsmeho ročníka vyššie a tiež starších, ktorí ešte neprijali túto sviatosť.

·         Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. V piatok bude v kostole v Šipiciach sv. omša o 16.15 hod. spojená s prvopiatkovou pobožnosťou a v Teranoch o 18.00 hod. spojená s prvopiatkovou pobožnosťou. Spovedať budem pred sv. omšami počas týždňa.

·         Mesiac október je tradične vnímaný ako mesiac posvätného ruženca. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa ho modlia v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Pozývam vás na spoločnú modlitbu posvätného ruženca v kostoloch i v rodinách.

·         V nedeľu bude v Senohrade slávnostná sv. omša z príležitosti spomienky na Pannu Máriu ružencovú. Hlavným celebrantom bude dp. Daniel Dian – šéfredaktor časopisu Duchovný pastier.

·         V rámci duchovnej prípravy na 10. výročie vzniku našej farnosti putuje po rodinách obraz Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej. V každej rodine, ktorá bude chcieť tento obraz prijať, zostane deväť dní, počas ktorých sa môžete pomodliť deviatnik.

Marek Hraňo

farský administrátor