Farské oznamy v týždni od 11. apríla do 17. apríla 2011

Piata pôstna nedeľa

Terany

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Po

11.04.

 

16.30

+Pavol Šurina, ned. 100 rokov a syn Juraj

St

13.04.

 

16.30

Na úmysel celebranta

Pi

15.04.

 

 

Sv . omša nebude

So

16.04.

 

08.00

Na úmysel celebranta

Ne

17.04.

Kvetná nedeľa

Nedeľa utrpenia Pána

10.30

Za veriacich

 

Šipice

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Ut

12.04.

 

16.30

+manžel Ján a jeho rodičia

Št

14.04.

 

16.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Ľudovíta Švarcbachera

Pi

15.04.

 

 

Sv. omša nebude

Ne

17.04.

Kvetná nedeľa

Nedeľa utrpenia Pána

09.00

+rodičia Martin a Mária Janíkovci a synovia Ján a Jozef

 

 • Na budúcu nedeľu bude zbierka na mládež.
 • Chcem vás poprosiť o milodary na kvetinovú výzdobu na Veľkonočné obdobie.
 • V utorok bude sv. omša v Šipiciach spojená s vysluhovaním sviatosti pomazania chorých. Tých, ktorí chcú prijať túto sviatosť, budem spovedať pred sv. omšou.
 • V stredu bude sv. omša v Teranoch spojená s vysluhovaním sviatosti pomazania chorých. Tých, ktorí chcú prijať túto sviatosť, budem spovedať pred sv. omšou.
 • V piatok nebude sv. omša ani v Teranoch, ani v Šipiciach, pretože ideme spovedať do  dekanátu pred sviatkami.
 • Prosím, nahláste mi do budúcej nedele vašich chorých a starších ľudí, ktorí nemôžu prísť do kostola a chcú prijať sviatosti, aby som ich mohol navštíviť a vyslúžiť im tieto sviatosti v čase, na ktorom sa dohodnem s príbuznými.
 • Spoločná sv. spoveď pred Veľkou nocou bude v našej farnosti v pondelok 18. apríla v Teranoch i Šipiciach od 16.00 hod. do 17.00 hod.
 • Kvetnou nedeľou začína Veľký týždeň. Sv. omša v Šipiciach i v Teranoch začne slávnostným vstupom na pamiatku Pánovho vstupu do Jeruzalema, pri ktorej požehnáme ratolesti.
 • Farnosť Sebechleby pripravuje svoju účasť na púti Rádia Lumen do Krakova do Sanktuária Božieho Milosrdenstva dňa 15. mája 2011. Ak máte záujem pridať sa k týmto pútnikom, môžete sa čím skôr nahlásiť u mňa, aby som vedel nahlásiť počet.
 • Na upozornenie farskou radou vás chcem poprosiť, aby ste v Šipiciach využívali možnosť sv. spovede počas týždňa a nie v nedeľu, aby som stíhal slúžiť sv. omšu v čase medzi odchodmi autobusov.
 • Prosím o zorganizivanie brigády na úpravu terénu vedľa kostola v Teranoch.

 

Marek Hraňo

farský administrátor