Farské oznamy v týždni od 11. júna do 17. júna 2012

Desiata nedeľa v cezročnom období

 

Terany

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Po

11.06.

Sv. Barnabáša, apoštola, spomienka

 

Sv. omša nebude

St

13.06.

Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi,spomienka

16.30

Za vnútorné uzdravenie pre Máriu

Pi

15.06.

NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO, slávnosť

16.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre syna Miroslava

So

16.06.

Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, spomienka

 

Sv. omša nebude

Ne

17.06.

Jedenásta nedeľa v cezročnom období

10.30

+manžel

 

Šipice

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Ut

12.06.

 

16.30

+rodičia Foltánoví a rodičia z oboch strán

Št

14.06.

NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO, vigíliaslávnosti

16.15

+manželka Anna Chudá

Ne

10.06.

Jedenásta nedeľa v cezročnom období

09.00

Za veriacich

 

  • Na budúcu nedeľu bude tradičná mesačná zbierka pre potreby farnosti.
  • V júni sa spoločne modlievame Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu 10 minút pred začatím každej sv. omše.
  • V piatok máme slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Na záver sv. omše bude v tento deň Odprosujúca pobožnosť. Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Jesu dulcissime – Najmilší Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
  • Litave bude v piatok na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho o 10.30 hod. slávnostná sv. omša, ktorú bude celebrovať trnavský arcibiskup Mons. Róbert Bezák, CSsR, na ktorú sme všetci srdečne pozvaní.
  • V utorok 19. júna bude v kostole v Teranoch celodenná adorácia Najsvätejšej sviatosti Oltárnej so začiatkom o 09.00 hod. Ukončenie adorácie s požehnaním bude o 16.30 hod. a potom sv. omša. Prosím vás, aby ste sa podľa možnosti počas týždňa zapísali na jednotlivé časy adorácie vzadu v kostole v Teranoch.

 

 

Marek Hraňo

farský administrátor