Farské oznamy v týždni od 12. decembra do 18. decembra 2011

Tretia adventná nedeľa

Terany

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Po

12.12.

 

 

Sv. omša nebude

St

14.12.

Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi,spomienka

16.30

Na úmysel celebranta

Pi

16.12.

 

08.00

Na úmysel celebranta

So

17.12.

 

08.00

+rodičia, bratia a sestra

Ne

18.12.

Štvrtá adventná nedeľa

10.30

Za veriacich

 

Šipice

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Ut

13.12.

Sv. Lucie, panny a mučenice,spomienka

 

Sv. omša nebude

Št

15.12.

 

16.30

Poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu

Ne

18.12.

Štvrtá adventná nedeľa

09.00

+matka Margita Rusnáková a rodičia z oboch strán

 

  • V piatok o 17.30 hod. bude vo fare stretnutie detí, ktoré bude zamerané na prípravu „Dobrej noviny“ v našej farnosti a vystúpenia detí na Vianoce.
  • Vzadu v kostole je zoznam, do ktorého sa môžete prihlásiť pokiaľ máte záujem, aby k vám prišli koledníci Dobrej noviny. Výťažok zbierky Dobrej noviny je určený ľuďom v Afrike.
  • Na nástenke je vyvesený čas spovedania pred Vianocami v jednotlivých farnostiach krupinského dekanátu. U nás bude spoločná spoveď v Šipiciach i v Teranoch v pondelok 19. decembra od 16.00 hod. do 17.00 hod.
  • Prosím, nahláste mi starých a chorých ľudí, ktorí nemôžu prísť do kostola na predvianočnú sv. spoveď. Prídem im vyslúžiť sviatosti do ich príbytkov podľa dohody s príbuznými.
  • V sobotu 17. decembra začína druhá časť adventného obdobia, ktorá je obdobím bezprostrednej prípravy na Vianoce.

 

Marek Hraňo

farský administrátor