Farské oznamy v týždni od 12. marca do 18. marca 2012

Tretia pôstna nedeľa

 

Terany

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Po

12.03.

 

16.30

+Drahomíra Somsiová

St

14.03.

 

16.30

Za kňazov

Pi

16.03.

 

16.30

Za pokoj a zdravie pre bohuznámu rodinu

So

17.03.

 

08.00

Za kňazov

Ne

18.03.

Štvrtá pôstna nedeľa

10.30

Za veriacich

 

Šipice

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Ut

13.03.

 

16.30

+manžel Štefan Klimo, otec Ján Očenáš, syn Ján a rodičia

Št

15.03.

 

16.30

+Jozef Jančuška

Ne

18.03.

Štvrtá pôstna nedeľa

09.00

+manžel Viliam Balačin a jeho rodičia

 

  • V utorok máme kňazské rekolekcie vo farnosti Bzovík so začiatkom o 9.00 hod. sv. omšou vo farskom kostole.
  • Vo štvrtok po sv. omši o 17.30 hod. pozývam členov Farskej pastoračnej rady a Farskej ekonomickej rady na stretnutie do fary.
  • V piatok bude o 16.00 hod krížová cesta v kostole v Teranoch, na ktorú pozývam zvlášť birmovancov. Po sv. omši bude stretnutie birmovancov v kostole.
  • Kto koná pobožnosť krížovej cesty pred riadne ustanovenými zastaveniami, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
  • V piatok po sv. omši o 17.30 hod. bude vo fare stretnutie detí.
  • Združený cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi Hontianske Tesáre-Dvorníky a Rímskokatolícka cirkev  farnosť  Terany vás pozývajú na Ekumenický svetový deň modlitieb v nedeľu 18. marca 2012 o 15.00 hod. v malej sále Kultúrneho domu v Hontianskych Tesároch. Téma stretnutia je: „Nech víťazí spravodlivosť“ tento rok zamerané na podporu a pomoc kresťanom v Malajzii. Tohoročná zbierka je zameraná na podporu aktivít organizácie Tenaganita. V pondelok o 17.00 hod. bude organizačné stretnutie na túto akciu v spomínaných priestoroch.
  • Všetkých mladých vo veku nad 14 rokov našej diecézy, pozývame na Diecézne stretnutie mládeže v dňoch od 30.3.-1.4.2012 do Banskej Bystrice. Témou Kvetného víkendu je: „Ustavične sa radujte v Pánovi!“ (Flp 4,4).  Pre všetkých je pripravený bohatý program. Informácie môžete nájsť a zaregistrovať sa na www.dcmmajak.sk .
  • Farnosť Sebechleby nás pozýva na tradičný Deviatnik pred slávnosťou sv. Jozefa v dňoch 10. až 19. marca. Bližšie informácie sú na nástenke.

 

 

Marek Hraňo

farský administrátor