Farské oznamy v týždni od 12. októbra do 18. októbra 2020

vadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období

 

Terany

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Po

12.10.

 

16.30

+krstná mama Jana, 1. mes.

St

14.10.

 

16.30

+rodiny Micháliková a Sujová

Pi

16.10.

 

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

So

17.10.

Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka

 

Za zdravie a Božiu pomoc pre Silviu

Ne

18.10.

Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období

 

Za veriacich farnosti

 

Šipice

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej ombše

Ut

13.10.

 

16.30

+rodičia Foltánoví

Št

15.10.

Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

 

+rodičia Janekoví a synovovia

Ne

18.10.

Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období

 

+Emília a Štefan Hollan

 

·       Budúca nedeľa je misijná. Po svätých omšiach bude celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť obetovaná farnostiam na Srí Lanke a africkým krajinám Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koromnakrízou a chudobou. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

·       Pápežské dielo “Kirche in Not” pozýva zúčastniť sa na modlitbovej iniciatíve „Jeden milión detí spoločne v modlitbe“. Jej myšlienka vznikla v roku 2005 u prícestného obrazu Panny Márie v Caracase, hlavnom meste Venezuely. Počas toho, ako sa deti spoločne pred týmto obrazom modlili ruženec, ženy, ktoré boli v blízkosti, zažili prítomnosť Nebeskej Matky. Niektoré si spomenuli na slová pátra Pia: “Keď sa milión detí bude spolu modliť ruženec, svet sa zmení.”Hlavným úmyslom tejto iniciatívy je ukázať, že dôveryplná modlitba detí vchádza priamo ako šíp do Božieho Srdca a má preto veľkú moc. Detská modlitba ruženca má veľkú silu vyprosiť mier a jednotu v našich rodinách, v našej krajine i vo svete. Svätý Ján Pavol II. napísal vo svojom apoštolskom liste o ruženci: “Ruženec je zo svojej podstaty modlitbou zameranou na pokoj, lebo je vlastne rozjímaním o Kristovi, Kniežati pokoja, ktorý je i náš pokoj. Ruženec je modlitbou pokoja aj prostredníctvom plodov lásky, ktoré prináša. Ako vytrvalá spoločná prosba, ktorá je v súlade s Kristovou výzvou, že sa treba stále modliť a neochabovať – nám dáva nádej, že aj dnes môžeme vyhrať taký ťažký boj, akým je boj za pokoj.”Aj tento rok sa môžu deti spojiť v modlitbe, kdekoľvek sa nachádzajú v nedeľu 18. októbra o 9.00 hod.

·       Mesiac október je tradične vnímaný ako mesiac posvätného ruženca. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa ho modlia v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Pozývam vás na spoločnú modlitbu posvätného ruženca v rodinách.

·       Vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení na 50 osôb, slovenskí biskupi od 1. 10. 2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách. Prosím starších ľudí, aby uprednostnili slávenie sv. omše v kostole počas pracovného týždňa a v nedeľu sledovali sv. omšu doma prostredníctvom médií.

        Marek Hraňo

farský administrátor