Farské oznamy v týždni od 13. mája do 19. mája 2019

Štvrtá veľkonočná nedeľa

 

Terany

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Po

13.05.

Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej, ľubovoľná spomienka

18.00

+rodičia Ján a Anna Mikulášioví

St

15.05.

 

18.00

Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre Františka a Žofku s rodinami

Pi

17.05.

 

18.00

+Anna Pavlisová, mes.

So

18.05.

 

 

Sv. omša nebude

Ne

19.05.

Piata veľkonočná nedeľa

10.30

+rodiny Morvaiová a Drienková

 

Šipice

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Ut

14.05.

Sv. Mateja, apoštola, sviatok

16.30

+starí rodičia z oboch strán

Št

16.05.

Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka

16.30

+Milan, sestra Helena a rodičia

Ne

19.05.

Piata veľkonočná nedeľa

09.00

+Marcel, 40. výr a za Božiu pomoc pre syna

 

 

·         Dnes je zbierka na kňazský seminár.

·         Dňa 1. júna si v našej farnosti vyslúžia sviatosť manželstva Slavomír Didi, ktorý pochádza z farnosti Terany a Lea Kováčová, ktorá pochádza z evanjelického cirkevného zboru v Lišove.  Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

·         Aj tento rok budú môcť návštevníci v otvorených kostoloch spoznávať a obdivovať duchovné a umelecké skvosty kresťanstva, ktoré nie sú iba výrazom minulosti, ale aj živej prítomnosti. V piatok 24. mája sa od 18.00 hod. uskutoční v kostole v Šipiciach noc kostola. Myšlienkou tohto roka je verš 30,29 z knihy proroka Izaiáša:„Budete spievať ako v noci, keď sa svätí sviatok.“ Bližšie informácie s programom nájdete na nástenke.

·         V sobotu 25. mája sa uskutoční v Dudinciach duchovná obnova ružencového spoločenstva, ktorú budú viesť bratia dominikáni. Z piatka od polnoci do sobotného rána do 8.00 hod. bude v kostole v Šipiciach adorácia zameraná na prosbu o milosti pre túto duchovnú obnovu.

 

 

 

 

Marek Hraňo

farský administrátor