Farské oznamy v týždni od 14. mája do 20. mája 2012

Šiesta veľkonočná nedeľa

 

Terany

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Po

14.05.

Sv. Mateja, apoštola, sviatok

16.30

+rodičia Ľudovít a Alžbeta Gazdagoví

St

16.05.

Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka,spomienka

16.30

Na úmysel celebranta

Št

17.05.

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, slávnosť

17.30

Za veriacich

Pi

18.05.

 

16.30

+Alojz Kukučka a dcéry Valika a Marianka

So

19.05.

 

08.00

Na úmysel celebranta

Ne

20.05.

SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

10.30

+rodičia Pástoroví a brat

Šipice

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Ut

15.05.

V čase sejby

16.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre bohuznámu rodinu

Št

17.05.

NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, slávnosť

16.15

+Branka

Ne

20.05.

SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

09.00

Za veriacich

 

  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá. Televíziu LUX môžete podporiť priamo pomocou poukážok umiestnených vzadu v kostole.
  • Pondelok, utorok a streda sú prosebné dni, počas ktorých prosíme za úrodu. Formulár sv. omše V čase sejby budeme mať v utorok v Šipiciach.
  • Vo štvrtok je prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána.
  • Od piatku začína Novéna k Duchu Svätému, ktorú sa budeme modlievať po každej svätej omši v Teranoch i v Šipiciach. Pozývam na ňu zvlášť birmovancov, ktorí sa jedinečným spôsobom pripravujú na prijatie darov Ducha Svätého.
  • V piatok bude stretnutie birmovancov počas sv. omše a po nej v kostole v Teranoch.
  • V sobotu 19. mája je stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej na Starých Horách. Kto by chcel ísť s farnosťou Sebechleby na toto stretnutie, nech mi dá čím skôr vedieť. Odchod autobusu bude ráno o 6.00 hod a cena je 7,-€.
  • Počas mariánskeho mesiaca mája sa spoločne modlievame Loretánske litánie 10 minút pred začatím každej sv. omše.
  • Na budúcu Siedmu veľkonočnú nedeľu 20. mája bude v kostole v Šipiciach na sv. omši o 9.00 hod. slávnosť prvého svätého prijímania.
  • Namiesto Anjel Pána sa po celé Veľkonočné obdobie modlíme Raduj sa nebies Kráľovná.

Marek Hraňo

farský administrátor