Farské oznamy v týždni od 14. mája do 20. mája 2018

Siedma veľkonočná nedeľa

 

Terany

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Po

14.05.

Sv. Mateja, apoštola, sviatok

18.00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Janku a jej rodinu

St

16.05.

Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka

18.00

+rodičia Ján a Mária Stehlíkoví a dcéra Anna

Pi

18.05.

Za jednotu kresťanov

18.00

Za veriacich farnosti

So

19.05.

Za povolania na kňazský stav

09.00

+rodičia Michal a Elena

Ne

20.05.

NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO,slávnosť

10.30

+Rudolf Fízik, 1. výr.

 

Šipice

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Ut

15.05.

 

16.30

+Milan, sestra Helena a rodičia

Št

17.05.

 

16.30

+rodičia Ján Demian a Veronika

Ne

20.05.

NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO,slávnosť

09.00

+Maroš, 5. výr. a Milan

 

 

·         Dnes je 52. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov spojený so zbierkou na katolícke masmédiá.

·         V tomto týždni sú letné kántrové dni v stredu, v piatok a v sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Ich obsahom sú prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania.

·         Prebieha Novéna k Duchu Svätému, ktorú sa budeme modlievať po každej svätej omši, v rámci tejto novény sa budeme modliť Loretánske litánie.

·         Veriaci, ktorý sa zúčastní na slávnosť Zoslania Ducha Svätého na verejnom speve alebo recitovaní hymnu k Duchu Svätému, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky. Touto slávnosťou sa končí veľkonočné obdobie a od pondelka 21. mája pokračuje Obdobie cez rok.

·         V rámci duchovnej prípravy na 10. výročie vzniku našej farnosti putuje po rodinách obraz Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej. V každej rodine, ktorá bude chcieť tento obraz prijať, zostane deväť dní, počas ktorých sa môžete pomodliť deviatnik.

 

 

 

Marek Hraňo

farský a dministrátor