Farské oznamy v týždni od 14. novembra do 20. novembra 2011

Tridsiata tretia  nedeľa v cezročnom období

Terany

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Po

14.11.

 

16.30

+rodičia

St

16.11.

 

16.30

Na úmysel celebranta

Pi

18.11.

 

16.30

Za pokoj v rodine

So

19.11.

 

08.00

Na úmysel celebranta

Ne

20.11.

Tridsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období

KRISTA KRÁĽA, slávnosť

10.30

+Milan Priadka, 1. výr.

 

Šipice

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Ut

15.11.

 

16.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre bohuznámu rodinu

Št

17.11.

Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky,spomienka

16.30

Za dobrodincov

Ne

20.11.

Tridsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období

KRISTA KRÁĽA, slávnosť

09.00

Za veriacich

 

  • Dnes je zbierka na kňazský seminár.
  • Kto chce finančne prispieť na nový náhrobný kameň pre dp. Jozefa Vadoviča, môže ešte dnes svoj milodar vhodiť do pokladničky vzadu v kostole.
  • V piatok o 17.30 hod. bude vo fare stretnutie birmovancov.
  • V piatok o 19.00 hod. pozývam do fary všetkých veriacich, ktorí majú záujem spoločne so mnou prehlbovať svoje poznanie Sv. Písma.
  • Na budúcu nedeľu prosím rodičov prvoprijímajúcich detí na krátke stretnutie po sv. omši v Šipiciach.
  • Na budúcu nedeľu sa bude po sv. omšiach konať pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na túto slávnosť, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

 Marek Hraňo

farský administrátor