Farské oznamy v týždni od 14. októbra do 20. októbra 2019

Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období

Terany

 

Dátum

Liturgické slávvenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Po

14.10.

 

16.30

Za vnútorné uzdravenie pre syna

St

16.10.

 

16.30

Poďakovanie za zdravie a prosba o ďalšiu pomoc

Pi

18.10.

Sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok

16.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Martina, Šimona a Milana pri životných jubileách

So

19.10.

 

15.00

novomanželia Belicoví

Ne

20.10.

Sv. Lukáša, evanjelistu, slávnosť

10.30

+otec a starý otec Ján Mozoľa

 

Šipice

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Ut

15.10.

Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

16.30

Za zdravie, pokoj, lásku a dary Ducha Svätého pre deti s rodinami

Št

17.10.

Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka

16.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Teréziu

So

19.10.

 

09.00

+Beáta

Ne

20.10.

Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období

09.00

+Ján Teťák a rodičia z oboch strán

 

 

·         Budúca nedeľa je misijná. Po svätých omšiach bude celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť obetovaná farnostiam v Rwande, ktoré sú skúšané genocídou a chudobou. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

·         V piatok 18. októbra o 9.00 hodine na celom svete deti všetkých vekových skupín prerušia svoj vlastný program, aby sa spojili v modlitbe svätého ruženca. Túto akciu už roky organizuje celosvetová katolícka nadácia „Kirche in Not“, ktorá aj tentoraz vyzýva k účasti. Zapojenie sa do akcie veľmi odporúča aj náš biskupský úrad. Akcia detského ruženca sa začala v roku 2005 vo Venezuele a už sa rozšírila do celého sveta. Zakladatelia a iniciátori dôverujú výroku sv. Pátra Pia: „Keď sa milión detí pomodlí ruženec, svet sa zmení.“

·         V piatok bude vo sv. omši o 16.30 hod. katechéza pre birmovancov a po sv. omši bude stretnutie.

·         Na budúcu nedeľu slávime v kostole Teranoch o 10.30 hod. tradičnú hodovú slávnosť sv. evanjelistu Lukáša.

·         Na budúcu nedeľu sa uskutočnia voľby do farskej pastoračnej rady.

·         Mesiac október je tradične vnímaný ako mesiac posvätného ruženca. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa ho modlia v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Pozývam vás na spoločnú modlitbu posvätného ruženca v kostoloch i v rodinách.

·         Dňa 19. októbra si v našej farnosti vyslúžia sviatosť manželstva Ivana Tarabová, ktorá pochádza z farnosti Terany a Dominik Belica, ktorý pochádza z farnosti Hokovce.  Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

Marek Hraňo

farský administrátor