Farské oznamy v týždni od 15. apríl do 21. apríl 2019

Kvetná nedeľa čiže Nedeľa utrpenia Pána

 

Terany

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Po

15.04.

PONDELOK VEĽKÉHO TÝŽDŇA

18.00

+Valéria Sloboová, mesačná

St

17.04.

STREDA VEĽKÉHO TÝŽDŇA

18.00

Za zdravie a Božiu pomoc pre syna

Št

18.04.

ZELENÝ ŠTVRTOK

PÁNOVEJ VEČERE

17.00

Za ružencové spoločenstvo

Pi

19.04.

 

VEĽKÝ PIATOK

09.00

Ranné chvály a posvätné čítanie

14.45

Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu

15.00

Slávenie utrpenia a smrti Pána

19.00

Krížová cesta v kostole

So

20.04.

BIELA SOBOTA

09.00

Ranné chvály a posvätné čítanie

19.30

Vešpery a Deviatnik k B. milosrdenstvu 

VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA

20.00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Janku pri životnom jubileu

Ne

21.04.

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

PÁNOVHO ZMŔTVYCHVTANIA

10.30

+ Monika a Pavol a starí rodičia

 

Šipice

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Ut

16.04.

UTOROK VEĽKÉHO TÝŽDŇA

16.30

Za vnútorné uzdravenie Bohu známych rodín

Št

18.04.

ZELENÝ ŠTVRTOK

19.00

Krížová cesta ulicami Šipíc

Ne

21.04.

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

PÁNOVHO ZMŔTVYCHVTANIA

09.00

+Ján Labuda a rodičia

 

 

·         Dnes je Tridsiaty štvrtý medzinárodný deň mládeže spojený so zbierkou na mládež.

·         Zelený štvrtokPánovej večere, ktorým sa začína sláviť Veľkonočné Trojdnie, oslávime sv. omšou so začiatkom o 17.00 hod. O 19.00 hod. bude v Šipiciach krížová cesta mládeže ulicami obce ku krížu.

·         Veľký piatokje dňom pokánia v celej Cirkvi, v tento deň je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Pôst znamená možnosť len jedenkrát za deň sa dosýta najesť a zaväzuje každého rímskeho katolíka od 18-teho roku do začatého 60-teho roku života. Zdržiavanie sa mäsitého pokrmu sa v tento deň nedá nahradiť iným skutkom pokánia a zaväzuje každého rímskeho katolíka od 14-teho roku života. Na Veľký Piatok sa budeme spoločne modliť ranné chvály a posvätné čítanie v kostole v Teranoch o 9.00 hod. O 14.45 bude Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu. Obrady Veľkého piatku začnú o 15.00 hod. Krížová cesta v kostole v Teranoch bude o 19.00 hod.

·         Na Bielu sobotu sa budeme spoločne modliť ranné chvály a posvätné čítanie v kostole v Teranoch o 9.00 hod. Po nej vyložím Sviatosť oltárnu na poklonu v Božom hrobe, ktorá potrvá do 19.30 hod. kedy ukončíme poklonu Deviatnikom k Božiemu milosrdenstvu a modlitbou vešpier.

·         Obrady Veľkonočnej Vigílie začnú o 20.00 hod. keď sa zhromaždíme pred kostolom v Teranoch, kde bude požehnanie ohňa a veľkonočnej sviece. Nenoste si prosím so sebou sviece!

 

Marek Hraňo

farský administrátor