Farské oznamy v týždni od 16. mája do 22. mája 2011

Štvrtá veľkonočná nedeľa

Terany

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Po

16.05.

Sv.Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka

16.30

+manžel Daniel, 5. výr. a svatovci Pročkovci

St

18.05.

 

16.30

Na úmysel celebranta

Pi

20.05.

 

16.30

Na úmysel celebranta

So

21.05.

 

08.00

Na úmysel celebranta

Ne

22.05.

PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

10.30

Za veriacich

 

Šipice

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Ut

17.05.

 

16.30

+Pavel Pinter a manželka

Št

19.05.

 

16.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Šimona a Viktora

Ne

22.05.

PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

09.00

Za prvoprijímajúce deti, ich rodičov a príbuzných

 

  • V dnešnú nedeľu je zbierka na seminár.
  • Vo štvrtok máme spoločné kňazské rekolekcie so začiatkom o 9.00 hod. sv. omšou v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne.
  • Vo štvrtok bude v kostole Šipiciach pri sv. omši o 16.30 hod. a po nej stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi a nácvik na túto slávnosť. Prosím aspoň jedného z rodičov, aby sprevádzali svoje dieťa. Potrebný odvoz pre deti i rodičov zabezpečím.
  • Na budúcu nedeľu bude pri sv. omši o 9.00 hod. kostole v Šipiciach slávnosť prvého svätého prijímania. V sobotu bude od 9.00 do 9.30 hod. spoločná sv. spoveď pre prvoprijímajúce deti. Na sv. spoveď pozývam tiež rodičov a ostatných príbuzných týchto detí. Po spovedi bude upratovanie a príprava kostola na túto slávnosť. Prosím vás, aby ste prvé lavice nechali voľné pre príbuzných týchto detí.
  • piatok po sv. omši o 17.30 hod. pozývam do fary všetkých veriacich, ktorí majú záujem spoločne so mnou prehlbovať svoje poznanie Sv. Písma.

 

 

Marek Hraňo

farský administrátor