Farské oznamy v týždni od 18. apríla do 24. apríla 2011

Kvetná nedeľa

Terany

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Po

18.04.

PONDELOK VEĽKÉHO TÝŽDŇA

16.30

+Ľudovít Somsi, 1. výr.

St

20.04.

STREDA VEĽKÉHO TÝŽDŇA

16.30

+rodičia Pavel a Mária Dráboví a starí rodičia

Pi

22.04.

VEĽKÝ PIATOK

13.00

Deviatnik k Božiemu Milosrdenstvu

13.15

Krížová cesta

So

23.04.

BIELA SOBOTA

13.00

Deviatnik k Božiemu Milosrdenstvu

Ne

24.04.

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

10.15

Deviatnik k Božiemu Milosrdenstvu

10.30

Za veriacich

 

Šipice

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Po

18.04.

PONDELOK VEĽKÉHO TÝŽDŇA

16.30

Na úmysel celebranta

Ut

19.04.

UTOROK VEĽKÉHO TÝŽDŇA

 

Sv. omša nebude

Št

21.04.

ZELENÝ ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE

16.00

+rodičia Emília a Ladislav a švagriná Katarína

Pi

22.04.

VEĽKÝ PIATOK

9.00

Ranné chvály a posvätné čítanie

15.00

Slávenie urpenia a smrti Pána

So

23.04.

BIELA SOBOTA

9.00

Ranné chvály a posvätné čítanie

VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA

19.30

Na úmysel celebranta

Ne

24.04.

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

09.00

+Jozef a Albína Ďurdíkovci

 

 • Dnes je dvadsiaty šiesty Medzinárodný deň mládeže spojený so zbierkou na mládež.
 • Na Veľkonočnú nedeľu bude tradičná farská ofera.
 • V utorok sv. omša v Šipiciach nebude, nakoľko spovedáme v dekanáte.
 • Veľkonočné Trojdnie budeme sláviť v kostole v Šipiciach.
 • V stredu bude upratovanie pred sviatkami a príprava na Trojdnie v kostole v Šipiciach od 9.00 hodiny. Prosím vás o pomoc.
 • Na Veľký piatok o 13.00 hod. začíname v Teranoch sláviť Deviatnik k Božiemu Milosrdenstvu. Na Bielu sobotu bude tiež o 13.00 hod. Od Veľkonočnej nedele bude bývať 15 minút pred svätou omšou.
 • Zelený štvrtokPánovej večere, ktorým sa začína sláviť Veľkonočné Trojdnie, oslávime sv. omšou so začiatkom o 16.00 hod. O 19.00 hod. bude v Šipiciach krížová cesta mládeže ulicami obce.
 • Veľký piatokje dňom pokánia v celej Cirkvi, v tento deň je prísny pôst a zdžiavanie sa mäsitého pokrmu. Pôst znamená možnosť len jedenkrát za deň sa dosýta najesť a zaväzuje každého rímokatolíka od 18-teho roku života do začatého 60-teho roku života. Zdržiavanie sa mäsitého pokrmu sa v tento deň nedá nahradiť iným skutkom pokánia a zaväzuje každého rímokatolíka od 14-teho roku života.
 • Na Veľký Piatok sa budeme spoločne modliť ranné chvály a posvätné čítanie v kostole v Šipiciach o 9.00 hod. Pozývam vás na túto spoločnú modlitbu. V Teranoch bude krížová cesta ulicami obce so začiatkom o 13.15 hod. Obrady Veľkého piatku začnú o 15.00 hod. v kostole v Šipiciach.
 • Na Bielu sobotu sa budeme spoločne modliť ranné chvály a posvätné čítanie v kostole v Šipiciach o 9.00 hod. Po nej vyložím Sviatosť oltárnu na poklonu v Božom hrobe, ktorá potrvá do 19.00 hod. kedy ukončíme poklonu modlitbou vešpier.
 • Obrady Veľkonočnej Vigílie začnú o 19.30 hod. keď sa zhromaždíme pri kríži pred kostolom v Šipiciach, kde bude požehnanie ohňa a veľkonočnej sviece. Nezabudnite si prosím priniesť so sebou sviece.

Marek Hraňo

farský administrátor