Farské oznamy v týždni od 18. decembra do 24. decembra2017

Tretia adventná nedeľa

 

Terany

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Po

18.12.

 

16.30

Na úmysel biskupa

St

20.12.

 

16.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Vojtecha Vrbu pri životnom jubileu 70 rokov

Pi

22.12.

 

 

Sv.omša nebude

So

23.12.

 

09.00

Za zdravie a Božiu pomoc pre

Silviu pri životnom jubileu

Ne

24.12.

Štvrtá adventná nedeľa

10.30

Za zdravie a Božiu pomoc pre Evu pri životnom jubileu

NARODENIE PÁNA, slávnosť

24.00

Za spolubratov kňazov

 

Šipice

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Ut

19.12.

 

16.30

+syn, brat, sestra a rodičia

Št

21.12.

 

16.30

Na úmysel celebranta

Ne

24.12.

Štvrtá adventná nedeľa

09.00

Za veriacich farnosti

NARODENIE PÁNA, slávnosť

22.30

+Margita Kohútová a manžel Pavel

 

·         Prosím, nahláste mi veriacich, ktorí nemôžu prísť do kostola na predvianočnú sv. spoveď. Prídem im vyslúžiť sviatosti do ich príbytkov podľa dohody s príbuznými.

·         V piatok 22.12. dopoludnia od 9.00 hod. prosím o pomoc pri upratovaní a výzdobe kostola v Šipiciach.

·         Od piatku si môžete vyzdvihnúť Betlehemské svetlo v kostole v Šipiciach a od soboty v kostole v Teranoch.

·         Vzadu v kostole je zoznam, do ktorého sa môžete prihlásiť pokiaľ máte záujem, aby k vám prišli koledníci Dobrej noviny. Do vašich príbytkov prídu na Slávnosť Narodenia Pána v pondelok 25. decembra popoludní. Výťažok zbierky Dobrej noviny je určený na pomoc ľuďom v Afrike. Pokiaľ nemôžete prijať koledníkov a chceli by ste podporiť zbierku, môžete svoj milodar vložiť do pokladničky určenej na tento účel.

 

 

Marek Hraňo

farský administrátor