Farské oznamy v týždni od 18. júna do 24. júna 2012

Jedenásta nedeľa v cezročnom období

 

Terany

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Ut

19.06.

 

09.00

Vyloženie Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej k adorácii

16.15

Ukončenie celodennej adorácie

16.30

+rodičia Ján a Emília Želiezkovci

St

20.06.

 

 

Sv. omša nebude

Pi

22.06.

 

16.30

Na úmysel celebranta

So

23.06.

 

08.00

Na úmysel celebranta

Ne

24.06.

NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA, slávnosť

10.30

Za veriacich

 

Šipice

 

Dátum

Liturgické slávenie

Čas slávenia

Úmysel svätej omše

Po

18.06.

 

16.30

+rodičia Jenekoví, syn Štefan a rodičia z oboch strán

Št

21.06.

Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka

16.30

+Juraj Ďuriš, 15. výr.

Ne

24.06.

NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA, slávnosť

09.00

Za zdravie a Božiu pomoc pre manžela Jána a syna Jána

 

  • Dnes je tradičná mesačná zbierka pre potreby farnosti.
  • V júni sa spoločne modlievame Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu 10 minút pred začatím každej sv. omše.
  • V utorok 19. júna bude v kostole v Teranoch celodenná adorácia Najsvätejšej sviatosti Oltárnej so začiatkom o 09.00 hod. Ukončenie adorácie s požehnaním bude o 16.15 hod. a potom sv. omša. Prosím vás, aby ste sa podľa možnosti zapísali na jednotlivé časy adorácie vzadu v kostole v Teranoch. Z tohto dôvodu bude sv. omša v Šipiciach v pondelok a v Teranoch v utorok o 16.30 hod.
  • V piatok bude po sv. omši o 17.30 hod. stretnutie birmovancov v kostole v Teranoch.
  • V piatok bude po sv. omši o 17.30 hod. stretnutie detí vo fare.
  • Vzadu v kostole si môžete zakúpiť časopis banskobystrických bohoslovcov Xaver za 0,50€.

 

 

Marek Hraňo

farský administrátor